(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ (အစ/ဆုံး တိုက္ရန္)

(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ #ထီေပါက္စဥ္

Editလုပ္ၿပီးအစ/ဆုံးတင္ေပးပါမယ္ခင္ဗ် အမ်ားထီတိုက္ႏိုင္ေအာင္like&shareပါခင္ဗ် ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါခင္ဗ်ာ

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု

ကဃ ၆၄၃၄၂၅

သိန္းတစ္ေသာင္းဆု

ခ ၃၉၉၁၂၄

သိန္းငါးေထာင္ဆု

ဎ ၅၀၂၉၃၈

ဒ ၉၉၉၆၀၃

သိန္းႏွစ္ေထာင္

ဍ ၆၉၅၉၃၀

ဟ ၉၅၉၈၅၇

သ ၆၅၀၁၇၁

ရ ၂၁၇၈၃၅

ရ ၅၁၂၆၁၉

သိန္းတစ္ေထာင္ဆု

ဇ ၅၄၉၂၃၃

ကက ၇၆၀၈၈၆

ဆ ၈၇၅၇၄၉

ကက ၁၅၅၀၇၉

လ ၇၃၃၁၂၁

မ ၆၇၄၇၇၀

ဏ ၄၀၁၉၇၇

ဆယ္သိန္းဆုမွသိန္း(15000)ဆုအထိဟာ အကၡရာနဲ႔ဂဏန္းအားလုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္ မတူကဘာမွမရပါခင္ဗ်

ေဝေဝဆာဆာ(၃)သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္းငါးလုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဋ ၈၅၇၄၈

ဏ ၃၉၆၉၁

စ ၈၉၃၀၁

ကဆ ၈၀၁၄၇

ကခ ၈၃၁၃၉

က ၂၀၄၆၆

ကဆ ၈၂၃၇၅

င ၇၆၃၆၆

က ၁၆၇၄၀

ဠ ၃၆၈၈၈

စ် ၃၁၃၁၃

သ ၈၁၄၉၃

ရ ၈၈၀၆၀

ဗ ၂၈၉၇၁

ကဃ ၇၄၄၇၇

အမ်ားထီတိုက္ႏိုင္ေအာင္like&shareပါခင္ဗ် ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါခင္ဗ်ာ

Zawgyi

(၁၈)ႀကိမ္ေ်မာက္ #ထီေပါကၥၪ္

Editလုပ္ၿပီးအစ/ဆုံးတင္ေပးပါမယၡငၺ္

သိႏ္းတစ္ေသာင္းၿခဲဆု

ကဃ ၆၄၃၄၂၅

သိႏ္းတစ္ေသာင္းဆု

ခ ၃၉၉၁၂၄

သိႏ္းငါးေထာငၦဳ

ဎ ၅၀၂၉၃၈

ဒ ၉၉၉၆၀၃

သိႏ္းႏြစ္ေထာင္

ဍ ၆၉၅၉၃၀

ဟ ၉၅၉၈၅၇

သ ၆၅၀၁၇၁

ရ ၂၁၇၈၃၅

ရ ၅၁၂၆၁၉

သိႏ္းတစ္ေထာငၦဳ

ဇ ၅၄၉၂၃၃

ကက ၇၆၀၈၈၆

ဆ ၈၇၅၇၄၉

ကက ၁၅၅၀၇၉

လ ၇၃၃၁၂၁

မ ၆၇၄၇၇၀

ဏ ၄၀၁၉၇၇

ဆယ္သိႏ္းဆုမြသိႏ္း(15000)ဆုအထိဟာ အကၡရာနဲ႔ဂဏႏ္းအားလုံးအစၪႅိဳကၱဴရမယ္ မတူကဘာမြမရပါခငၺ္

ေေဝဝဆာဆာ(၃)သိႏ္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေ႐ြ႕ဂဏႏ္းငါးလုံးအစၪႅိဳကၱဴရမၫ္

ဋ ၈၅၇၄၈

ဏ ၃၉၆၉၁

စ ၈၉၃၀၁

ကဆ ၈၀၁၄၇

ကခ ၈၃၁၃၉

က ၂၀၄၆၆

ကဆ ၈၂၃၇၅

င ၇၆၃၆၆

က ၁၆၇၄၀

ဠ ၃၆၈၈၈

စ် ၃၁၃၁၃

သ ၈၁၄၉၃

ရ ၈၈၀၆၀

ဗ ၂၈၉၇၁

ကဃ ၇၄၄၇၇

အမ္ားထီတိုကၷိုင္ေအာင္like&shareပါခငၺ္ ေပါင္းခ္ဳပၷဲ႔်ပႏၲိဳကၸါခငၺ္ာ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*