ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ သိထားသင့္တဲ့ အရဟံ၏ အဓိပၸါယ္(၅)မ်ိဳး

ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း သိထားသင့္တဲ့ အရဟံ၏ အဓိပၸါယ္(၅)မ်ိဳး

ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း မျဖစ္မေန သိထားသင့္တဲ့ အရဟံရဲ႕ အနက္ အဓိပၸါယ္ကို ျပန္လည္ ေဝမွ် ေပးလိုက္ရ ပါတယ္ေနာ္။ ကုသိုလ္ပြားႏိုင္ေစရန္ ေဝမွ်လိုက္ ပါတယ္။

(၁)အရ , ဟံ = (ေဝးကြာျခင္းအနက္)ကိ ေလသာတို႔မွေဝးကြာေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။

(၂)အရ , ဟံ = (အရ = အရိ။ ရန္သူေတြကို ။ ဟ = ေခ်မႈန္း အႏိုင္ယူျခင္းအနက္)ကိေလသာရန္သူတို႔ကို အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

(၃) အရ , ဟံ = (အရ = အကန႔္ ။ဟ = ဖ်က္ဆီးျခင္းအနက္) သံသ ရာစက္၏ အကန႔္ဟူေသာ အေၾကာင္း ကိေလသာတရားတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။

(၄)အရ , ဟံ = (အရဟ = ထိုက္ျခင္းအနက္)တစ္ေလာကလုံးရဲ႕ ဦးၫြတ္ေလးစားမႈလႉဒါန္းမႈ ထိုက္တန္တာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

(၅) အ, ရဟံ = (ရဟ = ဆိတ္ကြယ္ရာ ။ အ = မရွိျခင္းအနက္) ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ မေကာင္းမႈကိုျပဳေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ ဆိုၿပီးေတာ့ အဓိပၸါယ္ ငါးမ်ိဳး ရွိပါတယ္ေနာ္။

ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း ဓမၼအသိေတ တိုးပြား ႏိုင္ၾကပါေစေနာ္။ ျပ န္လည္ ေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ ဓမၼ ကုသိုလ္ရယူ ႏိုင္ၾကပါေစ။

credit https://ygnnews.info/

Unicode

ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း သိထားသင့္တဲ့ အရဟံ၏ အဓိပၸါယ္(၅)မ်ိဳး

ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း မျဖစ္မေန သိထားသင့္တဲ့ အရဟံရဲ႕ အနက္ အဓိပၸါယ္ကို ျပန္လည္ ေဝမွ် ေပးလိုက္ရ ပါတယ္ေနာ္။ ကုသိုလ္ပြားႏိုင္ေစရန္ ေဝမွ်လိုက္ ပါတယ္။

(၁)အရ , ဟံ = (ေဝးကြာျခင္းအနက္)ကိ ေလသာတို႔မွေဝးကြာေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။

(၂)အရ , ဟံ = (အရ = အရိ။ ရန္သူေတြကို ။ ဟ = ေခ်မႈန္း အႏိုင္ယူျခင္းအနက္)ကိေလသာရန္သူတို႔ကို အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

(၃) အရ , ဟံ = (အရ = အကန႔္ ။ဟ = ဖ်က္ဆီးျခင္းအနက္) သံသ ရာစက္၏ အကန႔္ဟူေသာ အေၾကာင္း ကိေလသာတရားတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။

(၄)အရ , ဟံ = (အရဟ = ထိုက္ျခင္းအနက္)တစ္ေလာကလုံးရဲ႕ ဦးၫြတ္ေလးစားမႈလႉဒါန္းမႈ ထိုက္တန္တာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

(၅) အ, ရဟံ = (ရဟ = ဆိတ္ကြယ္ရာ ။ အ = မရွိျခင္းအနက္) ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ မေကာင္းမႈကိုျပဳေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ ဆိုၿပီးေတာ့ အဓိပၸါယ္ ငါးမ်ိဳး ရွိပါတယ္ေနာ္။

ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း ဓမၼအသိေတ တိုးပြား ႏိုင္ၾကပါေစေနာ္။ ျပ န္လည္ ေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ ဓမၼ ကုသိုလ္ရယူ ႏိုင္ၾကပါေစ။

credit https://ygnnews.info/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*