မိမိအသက္ကိုရင္းၿပီး ျပည္သူေတြအသက္ကိုကာကြယ္ေနတဲ့ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြအားလုံးက်န္းမာပါေစ

မိမိအသက္ကိုစေတးၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕အသက္ကို ကာကြယ္ေနတဲ့က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြအားလုံးကိုေလးစားပါတယ္…

ျပည္သူမ်ားလဲက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတယ္ သနားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔အညီ မက္တပ္ၾကပါ လက္ကိုေဆးေၾကာပါ လူထူထပ္တဲ့ေနရာကိုမသြားၾကပါနဲ႔….

မိမိကစကာကြယ္ၾကပါ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ သနားဖို႔ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ..ေနပူပူနဲ႔က်န္းမာေရးအဝတ္စားေတြဝတ္ၿပီး ျပဳစုေနၾကရတာ ဘေလာက္ေတာင္ပူလိုက္မလဲဗ်ာ…..

ျပည္သူေတြက်န္းမာဖို႔အတြက္ မိမိရဲ႕အသက္ကိုရင္းၿပီးေရွ႕တန္းမွာတိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြပရဟိတညီအကိုေမာင္ႏွမေတြ အားလုံး ေဘးရန္အေပါင္းမွကင္းေဝးၾကပါေစ ခင္ဗ်ာ …….

Photo Credit…

Unicode

မိမိအသက္ကိုစေတးၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕အသက္ကို ကာကြယ္ေနတဲ့က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြအားလုံးကိုေလးစားပါတယ္…

ျပည္သူမ်ားလဲက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတယ္ သနားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔အညီ မက္တပ္ၾကပါ လက္ကိုေဆးေၾကာပါ လူထူထပ္တဲ့ေနရာကိုမသြားၾကပါနဲ႔….

မိမိကစကာကြယ္ၾကပါ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ သနားဖို႔ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ..ေနပူပူနဲ႔က်န္းမာေရးအဝတ္စားေတြဝတ္ၿပီး ျပဳစုေနၾကရတာ ဘေလာက္ေတာင္ပူလိုက္မလဲဗ်ာ…..

ျပည္သူေတြက်န္းမာဖို႔အတြက္ မိမိရဲ႕အသက္ကိုရင္းၿပီးေရွ႕တန္းမွာတိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြပရဟိတညီအကိုေမာင္ႏွမေတြ အားလုံး ေဘးရန္အေပါင္းမွကင္းေဝးၾကပါေစ ခင္ဗ်ာ …….

Photo Credit…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*