အိမ္ေထာင္ဖက္ ေကာင္းမေကာင္း တြက္ၾကည္႔မယ္

ျမန္မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာမွ အိမ္ေထာင္ေရး အေဟာမ်ား

အကုန္မမွန္ပါ လူ ၁၀၀ မွာ ၈၀% ျဖစ္ၾကရတတ္တယ္လို႔ ဆိုလိုရင္းသာျဖစ္ပါတယ္

တြက္နည္း” မိမိ၏ ျမန္မာေမြးခုႏွစ္ကို ၇ ျဖင့္ စား၍ အႂကြင္း ၁ ရေသာ ေယာကၤ်ားေလးျဖစ္ပါက အႂကြင္း ၁(က်ား)ဆိုေသာ အေဟာ မိန္းကေလးဆိုပါက အႂကြင္း ၁ (မ) ဆိုတဲ့ အေဟာကိုဖတ္ရွုေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၁ (က်ား)

အႂကြင္း ၁ ရရွိေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားသည္။ မ်ားသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲ က်တတ္ၾကပါတယ္။

မိမိဘက္က အိမ္ေထာင္ဘက္အေပၚကုိ သည္းခံ၍ ေပါင္းသင္းေပမယ့္ အိမ္ေထာက္ဘက္က မိမိအေပၚကို ၾကပ္ၾကပ္မေကာင္းလၽွင္ေတာ့ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ၂ ဆက္ ၃ ဆက္ထပ္ျပဳဖို႔ အတြက္ ဝန္မေလ့ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၁ ( မ )

၁ ႂကြင္းသမား မိန္းကေလးမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကံေကာင္းတတ္ၾကပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ကတည္ၿငိမ္သူ အိမ္ေထာင္ေရးကိုအေလးထားသူ ဘာသာေရးကိုင္းရွိုင္းတတ္သူျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ သစၥာရွိရွိ ေပါင္းသင္းရင္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲနဲ႔ သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုကို ရိုးေျမက် တည္ေဆာက္နိုင္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၂ ( က်ား )

အႂကြြင္း ၂ ရေသာ ေယာကၤ်ားေလးအမ်ားစုဟာ မိမိထက္ အစက္ငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ငယ္သူနဲ႔ က်ခဲ့လၽွင္ အိမ္ေထာင္ေရး ထိမ္းသိမ္းနိုင္ပါေစ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားရတတ္ပါတယ္ အကယ္၍ မိမိထက္ အသက္ႀကီးသူနဲ႔ က်ခဲ့လၽွင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္တဆက္တည္းနဲ႔ ၿပီးသြားရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္္း ၂ ( မ )

အႂကြင္း ၂ ရရွိေသာ မိန္းကေလးအမ်ားစုကေတာ့ မရည္ရြယ္ မေမၽွာ္လင့္ထားပဲ ႐ုတ္တရက္ အိမ္ေထာင္က်ရတတ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ က်ၿပီးခဲ့လၽွင္လည္း အိမ္ေထာင္ေရး ေရရွည္ ျမဲနိုင္ဖို႔ အတြက္ ခဲရင္းတတ္ၾကပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရကိုအထူးဂ႐ုျပဳ၍ ေခါင္းေအးေအးထားစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၃ ( က်ား )

အႂကြင္း ၃ ရရွိေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအေနနဲ႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္အေပၚကို သစၥာရွိတတ္ၾကသူေတြပါ အငယ္အေႏွာင္းမထားတတ္ၾကပဲ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို လြယ္လြယ္နဲ႔ မၿပိဳကြဲခ်င္ၾကသူေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ မိမိဘက္က ေကာင္းေသာ္လည္းမိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ဘက္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမျမဲတတ္ၾကသူေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၃ ( မ )

အႂကြင္း ၃ ရရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိနဲ႔ သေဘာထားျခင္း လုံးဝ ကြဲလြဲတဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ပါတယ္ ကိုယ္က ၃ ဆို သူက ၄ လုပ္တတ္သူမ်ားနဲ႔ နီးစပ္ရတတ္ပါတယ္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တာနဲ႔ တက်က္က်က္ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ရတတ္ပါတယ္ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေအးေအးထား၍ သတိျပဳဆင္ျခင္ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

အႂကြင္း၄ ( က်ား )

အႂကြင္း ၄ ရရွိေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ကံေကာင္းၾကပါတယ္ အိမ္ေထာင္ဘက္ဇနီးေကာင္းနဲ႔ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းရတတ္ပါတယ္

သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ခါ မိန္းမက ေအးလြန္းလို႔ စိတ္ကုန္စရာေတြ ပါ ေပၚလာရတတ္ပါတယ္ မိမိသေဘာအႀကိဳက္ေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ေကာင္းနဲ႔ နီးစပ္ရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၄ ( မ )

အႂကြင္း ၄ ရရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင္႔အလွအပခုံမင္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရတတ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ေရး သိတတ္နားလည္းေသာ ေယာကၤ်ားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲပါ။

အႂကြင္း ၅ ( က်ား )

အႂကြင္း ၅ ရရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခ်စ္တာက တစ္ေယာက္ ညာတာကတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတတ္ၿပီး အေနနီးစပ္သူမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၅ ( မ )

အႂကြင္း ၅ ရရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိထက္အစစအရာအရာရာ ျမင့္မားသာလြန္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ အိိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ပါတယ္။

မိမိဘက္က လိမၼာပါးနပ္ရင္ လိမၼာ ပါးနပ္သလို သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အႂကြင္း ၆ ( က်ား )

အႂကြင္း ၆ရရွိေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မ်က္နခ်င္ဆိုင္မရတဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ိဳးနဲ႔ နီးစပ္ရတတ္ပါတယ္ သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ေရးက အနည္းဆုံး ၂ ဆက္က်ရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၆ ( မ )

အႂကြင္း ၆ရရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိထက္အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ရတတ္ပါတယ္။ အသက္ႀကီးတဲ့ သူနဲ႔ ရခဲ့ရင္ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲ နဲ႔ ျမဲရတတ္ၿပီး ငယ္တဲ့သူနဲ႔ ရရွိခဲ့ရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၀ ( က်ား )

အႂကြင္း ၀ ရရွိေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာ အားျဖင့္အမ်ိဳးေကာင္းသမီးမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ၿပီး မိမိကိုခ်စ္လြန္းလို႔ သဝန္တိုမွုေတြေတာ့ ခံရတတ္ပါတယ္ ဒါကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္တယ္ထင္ၿပီး အိမါေထာင္ေရးမသာယာမွုမ်ားၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါတယ္ သတိထားေပးပါ။

အႂကြင္း ၀ ( မ )

အႂကြင္း ၀ ရရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ ၂ ဆက္က်ရတတ္ပါတယ္ သို႔ေသာ္ မိမိအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္ ပထမအိမ္ေထာင္ အေပၚကို လိမၼာပါးနပ္စြား ေပါင္းသင္းနိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္တဆက္ထဲနဲ႔ မိမိကို အရမ္းခ်စ္တဲ့ ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အထက္ပါ ေဟာခ်က္မ်ားတင္ျပေပးခ်င္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးေသာ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳသင့္တာ ျပဳလို႔ရၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ စဥ္းစားသင့္တာ ႀကိဳတင္၍ သိရရွိရေလေအာင္ ေမတၱာျဖင့္ တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္

ဆရာခန္႔စည္သူဟိဏ္း

Unicode

မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ် ဗေဒင်ပညာမှ အိမ်ထောင်ရေး အဟောများ

အကုန်မမှန်ပါ လူ ၁၀၀ မှာ ၈၀% ဖြစ်ကြရတတ်တယ်လို့ ဆိုလိုရင်းသာဖြစ်ပါတယ်

တွက်နည်း” မိမိ၏ မြန်မာမွေးခုနှစ်ကို ရ ဖြင့် စား၍ အကြွင်း ၁ ရသော ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ပါက အကြွင်း ၁(ကျား)ဆိုသော အဟော မိန်းကလေးဆိုပါက အကြွင်း ၁ (မ) ဆိုတဲ့ အဟောကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။

အကြွင်း ၁ (ကျား)

အကြွင်း ၁ ရရှိသော ယောင်္ကျားလေးများသည်။ များသာအားဖြင့် အိမ်ထောင်တစ်ဆက်ထဲ ကျတတ်ကြပါတယ်။

မိမိဘက်က အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ်ကို သည်းခံ၍ ပေါင်းသင်းပေမယ့် အိမ်ထောက်ဘက်က မိမိအပေါ်ကို ကြပ်ကြပ်မကောင်းလျှင်တော့ နောက်အိမ်ထောင် ၂ ဆက် ၃ ဆက်ထပ်ပြုဖို့ အတွက် ဝန်မလေ့ကြသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။

အကြွင်း ၁ ( မ )

၁ ကြွင်းသမား မိန်းကလေးများအနေနဲ့ကတော့ များသော အားဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းတတ်ကြပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်ကတည်ငြိမ်သူ အိမ်ထောင်ရေးကိုအလေးထားသူ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။

ထို့ကြောင့် သစ္စာရှိရှိ ပေါင်းသင်းရင်ဖြင့် အိမ်ထောင်တစ်ဆက်ထဲနဲ့ သာယာသော အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို ရိုးမြေကျ တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။

အကြွင်း ၂ ( ကျား )

အကြွွင်း ၂ ရသော ယောင်္ကျားလေးအများစုဟာ မိမိထက် အစက်ငယ်သော အမျိုးသမီးများနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုရတတ်ပါတယ်။ သို့သော် ငယ်သူနဲ့ ကျခဲ့လျှင် အိမ်ထောင်ရေး ထိမ်းသိမ်းနိုင်ပါစေ အိမ်ထောင်ဆက်များရတတ်ပါတယ် အကယ်၍ မိမိထက် အသက်ကြီးသူနဲ့ ကျခဲ့လျှင်တော့ အိမ်ထောင်တဆက်တည်းနဲ့ ပြီးသွားရတတ်ပါတယ်။

အကြွင််း ၂ ( မ )

အကြွင်း ၂ ရရှိသော မိန်းကလေးအများစုကတော့ မရည်ရွယ် မမျှော်လင့်ထားပဲ ရုတ်တရက် အိမ်ထောင်ကျရတတ်ပါတယ်။ ထိုသို့ ကျပြီးခဲ့လျှင်လည်း

အိမ်ထောင်ရေး ရေရှည် မြဲနိုင်ဖို့ အတွက် ခဲရင်းတတ်ကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေကိုအထူးဂရုပြု၍ ခေါင်းအေးအေးထားစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။

အကြွင်း ၃ ( ကျား )

အကြွင်း ၃ ရရှိသော ယောင်္ကျားလေးများအနေနဲ့ များသောအားဖြင့် အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ်ကို သစ္စာရှိတတ်ကြသူတွေပါ အငယ်အနှောင်းမထားတတ်ကြပဲ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို လွယ်လွယ်နဲ့ မပြိုကွဲချင်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။

သို့သော် မိမိဘက်က ကောင်းသော်လည်းမိမိအိမ်ထောင်ဖက်ဘက်ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးမမြဲတတ်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။

အကြွင်း ၃ ( မ )

အကြွင်း ၃ ရရှိသော မိန်းကလေးများအနေဖြင့် များသောအားဖြင့် မိမိနဲ့ သဘောထားခြင်း လုံးဝ ကွဲလွဲတဲ့ အမျိုးသားများနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုရတတ်ပါတယ် ကိုယ်က ၃ ဆို သူက ၄ လုပ်တတ်သူများနဲ့ နီးစပ်ရတတ်ပါတယ်

မျက်နှာချင်းဆိုင်တာနဲ့ တကျက်ကျက် ပုံစံမျိုးဖြစ်ရတတ်ပါတယ် ထို့ကြောင့် ခေါင်းအေးအေးထား၍ သတိပြုဆင်ခြင် စဉ်းစားရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။

အကြွင်း၄ ( ကျား )

အကြွင်း ၄ ရရှိသော ယောင်္ကျားလေးများအနေဖြင့် များသောအားဖြင့် အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းကြပါတယ် အိမ်ထောင်ဘက်ဇနီးကောင်းနဲ့ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းရတတ်ပါတယ်

သို့သော် တစ်ခါတစ်ခါ မိန်းမက အေးလွန်းလို့ စိတ်ကုန်စရာတွေ ပါ ပေါ်လာရတတ်ပါတယ် မိမိသဘောအကြိုက်ဆောင်သော အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်းနဲ့ နီးစပ်ရတတ်ပါတယ်။

အကြွင်း ၄ ( မ )

အကြွင်း ၄ ရရှိသော မိန်းကလေးများအနေဖြင့် များသောအားဖြင့်အလှအပခုံမင်သော အမျိုးသားများနှင့် နီးစပ်ရတတ်ပါတယ်။

သို့သော် အိမ်ထောင်ရေး သိတတ်နားလည်းသော ယောင်္ကျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်တစ်ဆက်ထဲပါ။

အကြွင်း ၅ ( ကျား )

အကြွင်း ၅ ရရှိသော အမျိုးသားများအနေဖြင့် များသောအားဖြင့် ချစ်တာက တစ်ယောက် ညာတာကတစ်ယောက်ဖြစ်ရတတ်ပြီး အနေနီးစပ်သူများနဲ့ အိမ်ထောင်ကျရတတ်ပါတယ်။

အကြွင်း ၅ ( မ )

အကြွင်း ၅ ရရှိသော မိန်းကလေးများအနေဖြင့် များသောအားဖြင့် မိမိထက်အစစအရာအရာရာ မြင့်မားသာလွန်သော အမျိုးသားများနဲ့ အိိမ်ထောင်ပြုရတတ်ပါတယ်။

မိမိဘက်က လိမ္မာပါးနပ်ရင် လိမ္မာ ပါးနပ်သလို သာယာသော အိမ်ထောင်ရေး တစ်ခု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

အကြွင်း ၆ ( ကျား )

အကြွင်း ၆ရရှိသော ယောင်္ကျားလေးများအနေဖြင့် များသောအားဖြင့် မျက်နချင်ဆိုင်မရတဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်မျိုးနဲ့ နီးစပ်ရတတ်ပါတယ် သို့သော် အိမ်ထောင်ရေးက အနည်းဆုံး ၂ ဆက်ကျရတတ်ပါတယ်။

အကြွင်း ၆ ( မ )

အကြွင်း ၆ရရှိသော မိန်းကလေးများအနေဖြင့် များသောအားဖြင့် မိမိထက်အသက်ကြီးသော အမျိုးသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျရတတ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ သူနဲ့ ရခဲ့ရင် အိမ်ထောင်တစ်ဆက်ထဲ နဲ့ မြဲရတတ်ပြီး ငယ်တဲ့သူနဲ့ ရရှိခဲ့ရင်တော့ အိမ်ထောင်ဆက်များရတတ်ပါတယ်။

အကြွင်း ၀ ( ကျား )

အကြွင်း ၀ ရရှိသော ယောင်္ကျားလေးများအနေဖြင့် များသော အားဖြင့်အမျိုးကောင်းသမီးများနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုရတတ်ပြီး မိမိကိုချစ်လွန်းလို့ သဝန်တိုမှုတွေတော့ ခံရတတ်ပါတယ် ဒါကို ချုပ်ချယ်တယ်ထင်ပြီး အိမါထောင်ရေးမသာယာမှုများကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ် သတိထားပေးပါ။

အကြွင်း ၀ ( မ )

အကြွင်း ၀ ရရှိသော မိန်းကလေးများအနေဖြင့် များသောအားဖြင့် အိမ်ထောင် ၂ ဆက်ကျရတတ်ပါတယ် သို့သော် မိမိအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ် ပထမအိမ်ထောင် အပေါ်ကို လိမ္မာပါးနပ်စွား ပေါင်းသင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်တဆက်ထဲနဲ့ မိမိကို အရမ်းချစ်တဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

အထက်ပါ ဟောချက်များတင်ပြပေးချင်းဖြင့် အိမ်ထောင်မပြုရသေးသော ချစ်သူရည်းစားများအနေဖြင့် သတိပြုသင့်တာ ပြုလို့ရပြီး ရှောင်ကြဉ် စဉ်းစားသင့်တာ ကြိုတင်၍ သိရရှိရလေအောင် မေတ္တာဖြင့် တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်

ဆရာခန့်စည်သူဟိဏ်း

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*