ပိုမိုအားေကာင္းလာေသာ ဆိုိင္ကလုန္းမုန္္တိုင္းအေျခအေန(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္)

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္)

(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၀၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္)

(က) အားေကာင္းေသာဆိုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအေျခအေန

(၁) ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္္ (၀၆:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္အေနာက္အလယ္ပိုင္္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လၽွက္ရွိေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတို့တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အားေကာင္းေသာ

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Severe Cyclonic Storm) “ဘာဘ္ဘယ္” (BULBUL)သည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ သို့ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊

ပါရာဒစ္ပ္ၿမိဳ့(Paradip) (ဩရိႆ-Odisha)၏ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၂၂၅)မိုင္ခန႔္၊ စာဂါကၽြန္း(Sagar Islands) (အေနာက္ဘဂၤလား ျပည္နယ္-West Bengal) ၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္

ေရမိုင္ (၃၀၀)မိုင္ခန႔္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ ခီပူပါရာၿမိဳ့ (Khepupara) ၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္္ ေရမိုင္ (၃၄၅)မိုင္ခန႔္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၊

စစ္ေတြၿမိဳ့ (Sittwe) ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၃၆၀) မိုင္ခန႔္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ့(Maungdaw)၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၃၆၅)မိုင္ခန႔္ အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

(၂) အားေကာင္းေသာဆိုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဘာဘ္ဘယ္” (BULBUL)၏ လက္ရွိအေျခအေန မွာ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္သို့ ဦ္းတည္ေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေနမရွိေသးသျဖင့္ အဝါေရာင္ အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

(ခ) အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိိုင္း၏ တည္ေနရာ၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိ္အားႏွင့္ ေလတိုက္ႏွုန္း

(၁) အဆိုိပါ အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဘာဘ္ဘယ္” (BULBUL)သည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၆:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြြင္ ေျမာက္လတၱီက်ဳ(၁၆.၆)ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၈၇.၇)ဒီဂရီတြင္ရွိၿပီး၊

ဗဟိုခ်က္ေလဖိအား (၉၉၂)ဟက္တိုပါစကယ္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏွုန္းမွာ တစ္နာရီလၽွင္ (၆၅)မိုင္ႏွုန္းျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္း၏ လက္ရွိ ေရြ႕လ်ားႏွုန္းမွာ တစ္နာရီလၽွင္ (၅)မိုင္ႏွုန္း ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ေနာက္(၇၂)နာရီအတြင္းခန္႔မွန္းခ်က္္

(၁) အဆိုိပါ အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဘာဘ္ဘယ္” (BULBUL)သည္ ပိုမိုအား ေကာင္းလာနိုင္ၿပီး၊ ကနဉီးတြင္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို့ ေရြ႕လ်ားၿပီးေနာက္ ေျမာက္ဘက္သို့ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ၊

ေနာက္ (၇၂)နာရီအတြင္း အေနာက္ဘဂၤလား ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံကမ္းေျခကို စာဂါကၽြန္း(Sagar Islands)ႏွင့္ ခီပူပါရာၿမိဳ့ (Khepupara)ၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္နိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

(ဃ) အသိေပးႏွိုးေဆာ္ခ်က္္

(၁) အဆိုပါ အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိိုင္း “ဘာဘ္ဘယ္” (BULBUL)၏ အရွိန္ ေၾကာင့္ ယေန႔နံနက္မွ ေနာက္(၄၈)နာရီအတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို့တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္မွ ေနရာ အႏွံ့အျပား၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို့ တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာၿပီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို့တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီး နိုင္ပါသည္။

(၂) ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို့တြင္ မၾကာ ခဏ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လွိုင္းႀကီးရာမွ လွိုင္းအလြန္ႀကီးမည္။ မိုးသက္ ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလၽွင္ (၄၅)မိုင္အထိ တိုက္ခတ္နိုင္ ပါသည္။

က်န္ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ လွိုင္းႀကီးမည္။ လွိုင္းအျမင့္မွာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို့တြင္ (၉)ေပမွ (၁၄)ေပခန္႔ႏွင့္ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္-တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို့တြင္ (၇)ေပမွ (၉)ေပခန႔္ ရွိနိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္္

၂။ အဆိုိပါ အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဘာဘ္ဘယ္”(BULBUL)၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရး၊ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို့ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္သတိျပဳနိုင္ပါရန္ အသိေပး ႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

မိုးဇလ

Unicode

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်)

(မြန်မာစံတော်ချိန်(၀၇:၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်)

(က) အားကောင်းသောဆိိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအခြေအနေ

(၁) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်် (၀၆:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်အနောက်အလယ်ပိုင််းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျှက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော

အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Severe Cyclonic Storm) “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL)သည် မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက် သို့ ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊

ပါရာဒစ်ပ်မြို့(Paradip) (ဩရိဿ-Odisha)၏ တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် ရေမိုင် (၂၂၅)မိုင်ခန့်၊ စာဂါကျွန်း(Sagar Islands) (အနောက်ဘင်္ဂလား ပြည်နယ်-West Bengal) ၏ တောင်-အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၃၀၀)မိုင်ခန့်၊

ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ခီပူပါရာမြို့ (Khepupara) ၏ တောင်-အနောက်တောင်ဘက်် ရေမိုင် (၃၄၅)မိုင်ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊

စစ်တွေမြို့ (Sittwe) ၏ အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၃၆၀) မိုင်ခန့်နှင့် မောင်တောမြို့(Maungdaw)၏ အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၃၆၅)မိုင်ခန့် အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေပါသည်။

(၂) အားကောင်းသောဆိိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL)၏ လက်ရှိအခြေအနေ မှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ဦ်းတည်ရွေ့လျားမည့် အခြေအနေမရှိသေးသဖြင့် အဝါရောင် အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။

(ခ) အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိိုင်း၏ တည်နေရာ၊ ဗဟိုချက်လေဖိ်အားနှင့် လေတိုက်နှုန်း

(၁) အဆိိုပါ အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL)သည် မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၆:၃၀)နာရီအချိန်တွွင် မြောက်လတ္တီကျု(၁၆.၆)ဒီဂရီနှင့် အရှေ့ လောင်ဂျီကျု (၈၇.၇)ဒီဂရီတွင်ရှိပြီး၊

ဗဟိုချက်လေဖိအား (၉၉၂)ဟက်တိုပါစကယ်နှင့် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် (၆၅)မိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်း၏ လက်ရှိ ရွေ့လျားနှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် (၅)မိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) နောက်(၇၂)နာရီအတွင်းခန့်မှန်းချက််

(၁) အဆိိုပါ အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL)သည် ပိုမိုအား ကောင်းလာနိုင်ပြီး၊ ကနဉီးတွင် မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားပြီးနောက် မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ၊

နောက် (၇၂)နာရီအတွင်း အနောက်ဘင်္ဂလား ပြည်နယ်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမ်းခြေကို စာဂါကျွန်း(Sagar Islands)နှင့် ခီပူပါရာမြို့ (Khepupara)ကြားမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။

(ဃ) အသိပေးနှိုးဆော်ချက််

(၁) အဆိုပါ အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL)၏ အရှိန် ကြောင့် ယနေ့နံနက်မှ နောက်(၄၈)နာရီအတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်မှ နေရာ အနှံ့အပြား၊ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊

ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့ တွင် နေရာကျဲကျဲ မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီး နိုင်ပါသည်။

(၂) မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ််းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် မကြာ ခဏ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးရာမှ လှိုင်းအလွန်ကြီးမည်။ မိုးသက် လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် (၄၅)မိုင်အထိ

တိုက်ခတ်နိုင် ပါသည်။ ကျန်မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် လှိုင်းကြီးမည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၉)ပေမှ (၁၄)ပေခန့်နှင့် မုတ္တမကွေ့၊ မွန်-တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၇)ပေမှ (၉)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။

အကြံပြုချက််

၂။ အဆိိုပါ အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်”(BULBUL)၏ အရှိန်ကြောင့် ပြည်တွင်းလေကြောင်း ပျံသန်းရေး၊ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိ ကမ်းနီး၊

ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများအနေဖြင့်လည်း ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန် အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

မိုးဇလ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*