က်န္းမာေရးဗဟုသုတ
Knowledges
ၾကားသိရသမွ်

”ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို မိသားစု(၅)ေယာက္စီးၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံးအႏွံ့ ဘုရားဖူးထြက္ေနတဲ့ မိသားစုေလး(႐ုပ္သံ)”….

ဆိုင္ကယ္ေလးတစ္စီးကို မိသားစု(၅)ေယာက္စီးၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံးအႏွံ့ ဘုရားဖူးထြက္ေနတဲ့ ေပ်ာ္စရာ

Knowledges

သင္္႔ကား ေရတိုင္္ကီဟာ အလူမီနီယံံနဲ႔လုပ္ထားတာဆိုရင္္ အစိမ္္းေရာင္ အေအးခံရည္ကိုု ဘာလို႔ မသံုးသင္႔တာလဲဲ

အင္္ဂ်င္အေအးခံေရအေရာင္က ဘာလို႔ိ ပန္းေရာင္ သို႔မဟုတ္ လိေမၼာ္ေရာင္ျဖစ္ေနရတာလဲ