လိုိတရ ေဗာဓိိေညာင္ပင္(၁၀)ပင္ အဓိိ႒ာန္ျပဳလုပ္နည္း

ေဗာဓိိေညာင္ပင္(၁၀)ပင္ အဓိိ႒ာန္

သ စ္တံံ ခါးဆရာေတာ္္ဘုရားေပးတဲ့ အ‌ေျခခံက်င့္စဥ္ပါ…ဆရာေတာ္က ေက်ာင္း တို္က္ေရာက္လာသူေတြဆို ဒီက်င့္စဥ္အရင္က်င့္ခိုင္းပါတယ္

ဒါအေျခခံပါတဲ့…ဘုန္းဘုန္းႀကီးမိ္န႔္ေနတာကို ကိုယ္တိုင္ျမင္္ ၾကားၿပီးမွေျပာတာပါေနာ္…

အဓိ္ဌာန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား…

(၁) ဘုရားရွင္အား ေရ(၁၀)ခြက္္ အေမႊးတိုင္(၁၀)တိုိင္ ဆီမီး

(၁၀)တိုင္ပူေဇာ္ပါ…႐ုကၡစိုးအား ကြမ္းယာ(၁၀)ယာလွူပါ…

(၂ )ျမတ္ဗုဒၶကို အာ႐ုံျပဳ ရွိခိုးပူေဇာ္ပါ…

(၃)ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ပါ.

(၄)ဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး ပူေဇာ္ပါ…

(၅)ပဌာန္းပစၥယနိိေဒၵယ ပူေဇာ္ပါ.. မပူေဇာ္နိုင္ပါက ပဌာန္း

၂၄ ပစၥည္္း အက်ဥ္းပူေဇာ္ပါ…

( ဇာကေတာ့ ၂၄ ပစၥည္း အက်ဥ္းကိုိ(၁၀) ေခါက္ပူေဇာ္ပါတယ္)

(၆)ေမတၱာသုုတ္ တစ္ေခါက္ပူေဇာ္ပါ…. ကိုိယ့္အဓိဌာန္နဲ႔ ကိုိယ္နိုင္သေရြ႕ပူေဇာ္နိုင္ပါတယ္…

(၇) “အရဟံသိဒၶိဘဂဝါေအာင္ “ပုတီး (၁၀) ပတ္စိတ္ပါ..

ေညာင္ပင္ေရွ႕မွာ (၁)ပင္စီကို (၁၀၈) လုံး ပုတီး နဲ႔ “အရဟံံ သိိဒၶိ ဘဂဝါေအာင္”ဆိုၿပီး (၁)လုံးခ်ပါ…(၁၀)ပတ္စိပ္ရပါမယ္…

စုုစုေပါင္း ေညာင္(၁၀)ပင္ မို႔ိ တစ္ေန႔ ပုတီးလုံးေရ (၁၀၈၀၀) (တစ္ေသာင္းရွစ္ရာ)စိိပ္ရပါမယ္…

(၈)႐ုကၡစိုးဂါထာကိုိ (၃၇)ေခါက္ရြက္ပါ…

“ဉုံ ယကၡ ႐ုကၡစိုး နတ္႐ုကၡစိုး မနိုးစိိမ့္စိမ့္ မအိပ္စက္စက္္ အကၽြုန္ပ္အား အသက္ဥစၥာ ပညာ ေပးပါေလာ့”

(၉)သတၱဝါ မွန္သမၽွ အနႏၲေတြ ေမတၱာပို႔ပါ… အထူး က်န္းမာေစ..ခ်မ္းသာပါေစ… အဆင္ေျပပါေစ… ေအးခ်မ္း ၾကပါေစ… ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ… အပူကင္းေပ်ာက္အေအး ေရာက္ၾကပါေစ ဟုပို႔ပါ…

(၁၀)မိဘ ဘိုးဘြား ဆရာသမား ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြ အမၽွေဝပါ .. ႐ုကၡစိုးနတ္ ဘုမၼစိုးနတ္္ အမၽွေဝပါ…တစ္ေန႔ထဲ(၁၀)ပင္ၿပီးပါကပိုေကာင္းပါတယ္..

(၁၀)ရက္ဆက္တိုက္အဓိိ႒ာန္မယူထားလည္းရက္ခြဲၿပီး (၁၀)ပင္ျပည့္ေအာင္လုပ္လို႔ရပါတယ္…ဆယ္ပင္ျပည့္မွ (၁)ႀကိမ္္ ေအာင္တာပါေနာ္…

မနက္(၅)ပင္ၿပီးေအာင္လုပ္ၿပီး ညေနမွ(၅)ပင္လုပ္လည္းရပါတယ္

ေသာက္ေတာ္ေရ+အေမႊးတိုိင္က ဘုရားကိုလွူပါ….ကြမ္းက႐ုကၡစိုးကိုိလွူတာပါေနာ္…(သပ္သပ္ ခြက္/ပန္းကန္နဲ႔ကပ္ပါ..ဘုရားနဲ႔ေပါင္းမလွူနဲ႔ေနာ္….)ကိုယ္ခါတိုင္းဘုရားကပ္သလို

ရြတ္ဆိုၿပီးကပ္ပါေနာ္…

ေညာင္ပင္မ်ား(ရွာရလြယ္ေအာင္ပါ)

(၁)ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္္

တနဂၤၤေႏြေထာင့္မွာ(၁)ပင္ အဂါေထၤာင့္ (၁)ပင္

စေနေထာင့္တြင္ (၃) ပင္၊ ရာဟုေထာင့္တြင္ (၁)ပင္

(၂)မဟာဝိဇိယဘုရားတြင္ (၂)ပင္

(၃)ဗိုလ္တစ္ေထာင္ေစတီေတာ္တြင္ (၂)ပင္

(၄)ဆူးေလေစတီေတာ္တြင္(၁)ပင္

(၅)ငါးထပ္ႀကီးဘုရားတြင္(၁)ပင္

(၆)ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားတြင္(၁)ပင္

(၇)ကိုးထပ္ႀကီးဘုရားတြင္(၂)ပင္

(၈)ေျမာက္ဒဂုံ ငါးမန္ေအာင္ဘုရားတြင္(၂)ပင္

(၉)ကမၻာေအး ဘုရား

( ကုန္းေတာ္ေပၚမွာ(၇)ပင္ ;ဘိုးဘိုးႀကီးနတ္နန္းမွာ(၃) ပင္္

ကမၻာေအး ဥယ်ဥ္ၿခံထဲမွာ( ၂)ပင္)

(၁၀)မယ္လမုဘုရား (၁၀)ပင္

(၁၁)စြယ္ေတာ္ဘုရား (၁၀)ပင္

(၁၂)ဝင္ဒါမီယာထဲက “ေအာင္ေတာ္မူ ေစတီ” မွာလည္း

အႏွစ္ (၅၀၀)သက္တမ္းရွိေညာင္ပင္ႀကီးနဲ႔ ေညာင္ပင္

ေသး(၄)ပင္ရွိပါတယ္…သံလြင္လမ္း ဝင္ဒါမီယာ ေအာင္မင္း

ေခါင္ (၂) လမ္း အဆုံးမွာ “ဓါတ္ေပါင္းစု ေအာင္မင္းေခါင္

ေစတီ”ရွိပါတယ္…

ဆရာေတာ္ႀကီးကေဗာဓိေညာင္ပင္အဓိိ႒ာန္ဘာေၾကာင့္ လုပ္ခိုင္းတာလဲ ??

“ေဗာဓိ” ဆိုတာ ပရိေဘာဂေစတီကိုိ ကိုယ္စားျပဳ ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး “ေညာင္ပင္”ဆိုသည္မွာ ႐ုကၡစိုးနတ္မင္းႀကီးအား ပူေဇာ္ပသျခင္းျဖစ္ပါတယ္္

အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားမွာ

လာဘ္လာဘတိုးပြားကာ လူခ်စ္လူခင္မ်ားလာသလိုိ က်န္းမာေရးလည္း ထူးျခားေကာင္းမြန္လာပါတယ္ရွင္…

အဓိဌာန္ ဝင္သူမ်ား ဘာဝတ္သင့္ပါသလဲဲ အျဖဴ ဝမ္းဆက္ (အဆင္ေျပရင္ ဝတ္ပါ.. အျဖဴ အညိဳ

ေယာဂီ ရပါတယ္ရွင့္..အျဖဴ ဝမ္းဆက္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုေအး ခ်မ္းတာေပါ့ေနာ္)

ႀကိဳ တင္ ျပင္ဆင္သြားရမွာေတြက

1.တာလီိစိပ္ပုတီး (႐ုကၡစိုး ဂါထာ ၃၇ ေခါက္ ရြတ္ရန္ႏွင့္္ ပုုတီးပတ္ေရ မွတ္သားလြယ္ေစရန္ )

2.ေသာက္ေတာ္ေရ ခြက္ေသးေလး(၁၀) ခြက္နဲ႔ လင္ဗန္း

3. ကြမ္းယာထည့္ရန္ ပန္းကန္ေသး

4.အေမႊးတိုင္ -၁၀ တိုင္စီ စည္းၿပီးသား (၁၀) စည္း ( စုစုေပါင္း (၁၀)ပင္စာ အတိုင္ (၁၀၀) )

5.ဖေယာင္းတိုင္(၁၀)တိုင္စီ စည္းၿပီး (၁၀)စည္း

( စုစုေပါင္း (၁၀)ပင္စာ အတိုင္ (၁၀၀) )

6.ကြမ္းယာ (၁၀) ထုတ္စီး( စုစုေပါင္း (၁၀)ပင္စာ အယာ (၁၀၀) )

7.ေရသန္႔ (၅ )လီတာ ပုံး

8.ပုတီးစိတ္ဖို႔ အခင္းေလး ဒါေတြအကုန္လုံးကိုျခင္း တစ္လုံးထဲစုထည့္ ၿပီးသယ္သြားပါေနာ္… ညထဲက ႀကိဳျပင္ဆင္ထုတ္ပိုးထားပါေနာ္…ပိုျမန္ၿပီးလြယ္ကူ

လို႔ိပါ ကြမ္းယာ က ရိုးတံပါတဲ့ ကြမ္းရြက္, ထုံးနဲ႔ကြမ္းသီးဆိုရပါၿပီ…နတ္ဆက္တဲ့ ကြမ္းလို႔ေျပာဝယ္ရင္ကြမ္းဆိုင္ကသိပါတယ္…

အဓိိ႒ာန္ ေညာင္ပင္(၁)ပင္မွာၿပီးတိုင္း ကြမ္းေတြကိုိ အမွိုိက္ေတာင္းထဲ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ၿပီး ေရ (၁၀) ခြက္ကိုိ ေညာင္ေရျပန္သြန္းခဲ့ပါေနာ္…

ေဗာဓိေညာင္ပင္ အဓိိ႒ာန္အတြက္ အေမးအမ်ားဆုံး ေမးခြန္းမ်ား

(၁) အခ်ိန္အတိိအက် မလိုပါဘူး…

(၂) တစ္ေန႔ကို ေညာင္ပင္(၁၀)ပင္ ပုတီးပတ္ေရ(၁၀၀) အတြက္(၁၀)ရက္ ဆက္တိုက္ စိတ္နိုင္ရင္ ေအာင္ပါၿပီ ေနာ္…

” ဆုကဗ်ာ” အနည္းငယ္ျပန္ျပင္ထားပါသည္္ ေမတၱာျဖင့္ ” ဇာျခည္လဲ့”

Unicode

ဗောဓိိညောင်ပင်(၁၀)ပင် အဓိိဋ္ဌာန်

သ စ်တံံ ခါးဆရာတော််ဘုရားပေးတဲ့ အ‌ခြေခံကျင့်စဉ်ပါ…ဆရာတော်က ကျောင်း တို်က်ရောက်လာသူတွေဆို ဒီကျင့်စဉ်အရင်ကျင့်ခိုင်းပါတယ်

ဒါအခြေခံပါတဲ့…ဘုန်းဘုန်းကြီးမိ်န့်နေတာကို ကိုယ်တိုင်မြင်် ကြားပြီးမှပြောတာပါနော်…

အဓိ်ဌာန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ…

(၁) ဘုရားရှင်အား ရေ(၁၀)ခွက်် အမွှေးတိုင်(၁၀)တိိုင် ဆီမီး

(၁၀)တိုင်ပူဇော်ပါ…ရုက္ခစိုးအား ကွမ်းယာ(၁၀)ယာလှူပါ…

(၂ )မြတ်ဗုဒ္ဓကို အာရုံပြု ရှိခိုးပူဇော်ပါ…

(၃)ငါးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ပါ.

(၄)ဂုဏ်တော် (၉)ပါး ပူဇော်ပါ…

(၅)ပဌာန်းပစ္စယနိိဒ္ဒေယ ပူဇော်ပါ.. မပူဇော်နိုင်ပါက ပဌာန်း

၂၄ ပစ္စည််း အကျဉ်းပူဇော်ပါ…

( ဇာကတော့ ၂၄ ပစ္စည်း အကျဉ်းကိို(၁၀) ခေါက်ပူဇော်ပါတယ်)

(၆)မေတ္တာသုုတ် တစ်ခေါက်ပူဇော်ပါ…. ကိိုယ့်အဓိဌာန်နဲ့ ကိိုယ်နိုင်သရွေ့ပူဇော်နိုင်ပါတယ်…

(၇) “အရဟံသိဒ္ဓိဘဂဝါအောင် “ပုတီး (၁၀) ပတ်စိတ်ပါ..

ညောင်ပင်ရှေ့မှာ (၁)ပင်စီကို (၁၀၈) လုံး ပုတီး နဲ့ “အရဟံံ သိိဒ္ဓိ ဘဂဝါအောင်”ဆိုပြီး (၁)လုံးချပါ…(၁၀)ပတ်စိပ်ရပါမယ်…

စုုစုပေါင်း ညောင်(၁၀)ပင် မိို့ တစ်နေ့ ပုတီးလုံးရေ (၁၀၈၀၀) (တစ်သောင်းရှစ်ရာ)စိိပ်ရပါမယ်…

(၈)ရုက္ခစိုးဂါထာကိို (၃၇)ခေါက်ရွက်ပါ…

“ဉုံ ယက္ခ ရုက္ခစိုး နတ်ရုက္ခစိုး မနိုးစိိမ့်စိမ့် မအိပ်စက်စက်် အကျွုန်ပ်အား အသက်ဥစ္စာ ပညာ ပေးပါလော့”

(၉)သတ္တဝါ မှန်သမျှ အနန္တတွေ မေတ္တာပို့ပါ… အထူး ကျန်းမာစေ..ချမ်းသာပါစေ… အဆင်ပြေပါစေ… အေးချမ်း ကြပါစေ… အောင်မြင်ကြပါစေ… အပူကင်းပျောက်အအေး ရောက်ကြပါစေ ဟုပို့ပါ…

(၁၀)မိဘ ဘိုးဘွား ဆရာသမား ဆွေတော်မျိုးတော်တွေ အမျှဝေပါ .. ရုက္ခစိုးနတ် ဘုမ္မစိုးနတ်် အမျှဝေပါ…တစ်နေ့ထဲ(၁၀)ပင်ပြီးပါကပိုကောင်းပါတယ်..

(၁၀)ရက်ဆက်တိုက်အဓိိဋ္ဌာန်မယူထားလည်းရက်ခွဲပြီး (၁၀)ပင်ပြည့်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်…ဆယ်ပင်ပြည့်မှ (၁)ကြိမ်် အောင်တာပါနော်…

မနက်(၅)ပင်ပြီးအောင်လုပ်ပြီး ညနေမှ(၅)ပင်လုပ်လည်းရပါတယ်

သောက်တော်ရေ+အမွှေးတိိုင်က ဘုရားကိုလှူပါ….ကွမ်းကရုက္ခစိုးကိိုလှူတာပါနော်…(သပ်သပ် ခွက်/ပန်းကန်နဲ့ကပ်ပါ..ဘုရားနဲ့ပေါင်းမလှူနဲ့နော်….)ကိုယ်ခါတိုင်းဘုရားကပ်သလို

ရွတ်ဆိုပြီးကပ်ပါနော်…

ညောင်ပင်များ(ရှာရလွယ်အောင်ပါ)

(၁)ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွင််

တနင်္ဂင်္နွေထောင့်မှာ(၁)ပင် အဂါင်္ထောင့် (၁)ပင်

စနေထောင့်တွင် (၃) ပင်၊ ရာဟုထောင့်တွင် (၁)ပင်

(၂)မဟာဝိဇိယဘုရားတွင် (၂)ပင်

(၃)ဗိုလ်တစ်ထောင်စေတီတော်တွင် (၂)ပင်

(၄)ဆူးလေစေတီတော်တွင်(၁)ပင်

(၅)ငါးထပ်ကြီးဘုရားတွင်(၁)ပင်

(၆)ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားတွင်(၁)ပင်

(၇)ကိုးထပ်ကြီးဘုရားတွင်(၂)ပင်

(၈)မြောက်ဒဂုံ ငါးမန်အောင်ဘုရားတွင်(၂)ပင်

(၉)ကမ္ဘာအေး ဘုရား

( ကုန်းတော်ပေါ်မှာ(၇)ပင် ;ဘိုးဘိုးကြီးနတ်နန်းမှာ(၃) ပင််

ကမ္ဘာအေး ဥယျဉ်ခြံထဲမှာ( ၂)ပင်)

(၁၀)မယ်လမုဘုရား (၁၀)ပင်

(၁၁)စွယ်တော်ဘုရား (၁၀)ပင်

(၁၂)ဝင်ဒါမီယာထဲက “အောင်တော်မူ စေတီ” မှာလည်း

အနှစ် (၅၀၀)သက်တမ်းရှိညောင်ပင်ကြီးနဲ့ ညောင်ပင်

သေး(၄)ပင်ရှိပါတယ်…သံလွင်လမ်း ဝင်ဒါမီယာ အောင်မင်း

ခေါင် (၂) လမ်း အဆုံးမှာ “ဓါတ်ပေါင်းစု အောင်မင်းခေါင်

စေတီ”ရှိပါတယ်…

ဆရာတော်ကြီးကဗောဓိညောင်ပင်အဓိိဋ္ဌာန်ဘာကြောင့် လုပ်ခိုင်းတာလဲ ??

“ဗောဓိ” ဆိုတာ ပရိဘောဂစေတီကိို ကိုယ်စားပြု ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပြီး “ညောင်ပင်”ဆိုသည်မှာ ရုက္ခစိုးနတ်မင်းကြီးအား ပူဇော်ပသခြင်းဖြစ်ပါတယ််

အကျိုးကျေးဇူး များမှာ

လာဘ်လာဘတိုးပွားကာ လူချစ်လူခင်များလာသလိို ကျန်းမာရေးလည်း ထူးခြားကောင်းမွန်လာပါတယ်ရှင်…

အဓိဌာန် ဝင်သူများ ဘာဝတ်သင့်ပါသလဲဲ အဖြူ ဝမ်းဆက် (အဆင်ပြေရင် ဝတ်ပါ.. အဖြူ အညို

ယောဂီ ရပါတယ်ရှင့်..အဖြူ ဝမ်းဆက်ဆိုရင်တော့ ပိုအေး ချမ်းတာပေါ့နော်)

ကြို တင် ပြင်ဆင်သွားရမှာတွေက

1.တာလီိစိပ်ပုတီး (ရုက္ခစိုး ဂါထာ ၃၇ ခေါက် ရွတ်ရန်နှင့်် ပုုတီးပတ်ရေ မှတ်သားလွယ်စေရန် )

2.သောက်တော်ရေ ခွက်သေးလေး(၁၀) ခွက်နဲ့ လင်ဗန်း

3. ကွမ်းယာထည့်ရန် ပန်းကန်သေး

4.အမွှေးတိုင် -၁၀ တိုင်စီ စည်းပြီးသား (၁၀) စည်း ( စုစုပေါင်း (၁၀)ပင်စာ အတိုင် (၁၀၀) )

5.ဖယောင်းတိုင်(၁၀)တိုင်စီ စည်းပြီး (၁၀)စည်း

( စုစုပေါင်း (၁၀)ပင်စာ အတိုင် (၁၀၀) )

6.ကွမ်းယာ (၁၀) ထုတ်စီး( စုစုပေါင်း (၁၀)ပင်စာ အယာ (၁၀၀) )

7.ရေသန့် (၅ )လီတာ ပုံး

8.ပုတီးစိတ်ဖို့ အခင်းလေး ဒါတွေအကုန်လုံးကိုခြင်း တစ်လုံးထဲစုထည့် ပြီးသယ်သွားပါနော်… ညထဲက ကြိုပြင်ဆင်ထုတ်ပိုးထားပါနော်…ပိုမြန်ပြီးလွယ်ကူ

လိို့ပါ ကွမ်းယာ က ရိုးတံပါတဲ့ ကွမ်းရွက်, ထုံးနဲ့ကွမ်းသီးဆိုရပါပြီ…နတ်ဆက်တဲ့ ကွမ်းလို့ပြောဝယ်ရင်ကွမ်းဆိုင်ကသိပါတယ်…

အဓိိဋ္ဌာန် ညောင်ပင်(၁)ပင်မှာပြီးတိုင်း ကွမ်းတွေကိို အမှိုိက်တောင်းထဲ စွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီး ရေ (၁၀) ခွက်ကိို ညောင်ရေပြန်သွန်းခဲ့ပါနော်…

ဗောဓိညောင်ပင် အဓိိဋ္ဌာန်အတွက် အမေးအများဆုံး မေးခွန်းများ

(၁) အချိန်အတိိအကျ မလိုပါဘူး…

(၂) တစ်နေ့ကို ညောင်ပင်(၁၀)ပင် ပုတီးပတ်ရေ(၁၀၀) အတွက်(၁၀)ရက် ဆက်တိုက် စိတ်နိုင်ရင် အောင်ပါပြီ နော်…

” ဆုကဗျာ” အနည်းငယ်ပြန်ပြင်ထားပါသည်် မေတ္တာဖြင့် ” ဇာခြည်လဲ့”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*