“ အရိုးက်ည္းေပါင္းကို ကာကြယ္ေပးနိုင္တဲ့ ေပါက္ပန္းျဖဴ ”

“ အရိုးက်ည္းေပါင္းကို ကာကြယ္ေပးနိုင္တဲ့ ေပါက္ပန္းျဖဴ ”

ေပါက္ပန္းျဖဴကို စားေပးလၽွင္ အရိုးက်ည္းေပါင္းျဖစ္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေစပါတယ္။

Sesbania grandiflora လို့ေခၚတဲ့ ေပါက္ပန္းျဖဴမွာ ပါဝင္ထားတဲ့ ဓါတ္တစ္မ်ိဳးဟာ အရိုးက်ည္းေပါင္း ျဖစ္ေစနိုင္တဲ့ ဆဲလ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ေပါက္ပန္းျဖဴမွာ အျဖဴေရာင္နဲ႔ အနီေရာင္ ရွိပါတယ္။ ၂ မ်ိဳးစလုံး ေဆးဖက္ဝင္ပါတယ္။ သဘာဝအတိုင္း အေလ့က်ေပါက္တဲ့ အပင္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေဈးထဲမွာလည္း အလြယ္တကူ ဝယ္ယူနိုင္ပါတယ္။ ေပါက္ပန္းျဖဴ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳပုံမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္ပုံမ်ား ကိုလည္း မၾကာခဏ ဖတ္ရွုေလ့လာရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေဈးလည္းမႀကီး၊ အလြယ္တကူလည္း ရနိုင္တဲ့ ေပါက္ပန္းျဖဴကို မၾကာခဏ ျပဳတ္၍ တို့စရာအျဖစ္ စားေပးျခင္း၊ အသား၊ ငါးတို့နဲ႔ ဟင္းခ်က္စားျခင္း၊ ျပဳတ္၍ သုပ္စားျခင္းတို့ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အရိုးက်ည္းေပါင္းေရာဂါကို ကာကြယ္နိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း က်ေနာ္ ေစာႏြဲ႕ေနဆိုင္မွ ေရးသားမၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

လူသားအာလုံး ေရာဂါကင္းရွင္း၍ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ေစာႏြဲ႕ေနဆိုင္ (ပူတာအို)

ကိုးကား – ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*