အိမ္သာတက္ျခင္းကတစ္ဆင့္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားဆို….

အခုအခ်ိန္မွာ အေၾကာက္ရဆုံးကူးစက္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္အေရး အျခားႏိုင္ငံေတြက စီမံခ်က္ေတြ၊ ဝင္ခြင့္ထြက္ခြင့္ေတြ ကန႔္သတ္ၿပီး အေရးေပၚေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္မွာ ေသြးေအးေနဆဲ ႏိုင္ငံေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ စစ္ေဆးေရနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေခတ္မီတဲ့ကိရိယာေတြ မရွိေသးပါဘူး။ အခု ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ေရာဂါပိုးရွိသူ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ေရအိမ္ကို ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳရာမွလည္း ေရာဂါ ကူးစက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ေရာဂါပိုးရွိသူရဲ႕ မစင္မွာ ဒီဗိုင္းရပ္စ္ ပါဝင္လာႏိုင္ၿပီး၊ အဲဒီအိမ္သာကို တစ္ျခားလူက သုံးမိတယ္ဆိုရင္ ေရာဂါကူးစက္ေစႏိုင္တာပါ။

လူမွလူတစ္ဆင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈအျပင္၊ ေရာဂါပိုးရွိေနတဲ့ အရာဝတၳဳေတြကို ကိုယ္တြယ္မိပါကလည္း မ်က္လုံးကေနတစ္ဆင့္ ေရာဂါပိုးေတြ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသတိထားရမွာက ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူဟာ ျပင္းထန္အဖ်ားေရာဂါတြင္သာမက ဆိုး႐ြားတဲ့ ဝမ္းေလွ်ာမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္တာ သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။

Chinese Academy of Science မွဌာနခြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Wuhan Institute of Virology မွ ပညာရွင္မ်ား၊ Renminbi Hospital of Wuhan University မွ ပညာရွင္မ်ားက ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ရဲ႕

ဗီဇဟာ လူရဲ႕အစာေျခစနစ္ကိုပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔သက္ေရာက္ႏိုင္လို႔ အိမ္သာသုံးတဲ့အခါမွာလည္း ေရာဂါပိုးရွိသူနဲ႔ တသီးတစ္ျခားသုံးဖို႔ သတိေပးခဲ့တာပါ။

ဒီမတိုင္ခင္မွာ အေမရိကန္ လူနာတစ္ဦးရဲ႕ မစင္မွာ ေရာဂါပိုးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ လက္တေလာမွာ အမ်ားျပည္သူသုံး သန႔္စင္ခန္းေတြ၊ လူအသုံးမ်ားတဲ့ သန႔္စင္ခန္းေတြကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ သတိထားရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လင္းေဇာ္ကို (D Nae Khit)

=========

အခုအခ်ိန္မွာ အေၾကာက္ရဆုံးကူးစက္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္အေရး အျခားႏိုင္ငံေတြက စီမံခ်က္ေတြ၊ ဝင္ခြင့္ထြက္ခြင့္ေတြ ကန႔္သတ္ၿပီး အေရးေပၚေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္မွာ ေသြးေအးေနဆဲ ႏိုင္ငံေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ စစ္ေဆးေရနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေခတ္မီတဲ့ကိရိယာေတြ မရွိေသးပါဘူး။ အခု ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ေရာဂါပိုးရွိသူ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ေရအိမ္ကို ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳရာမွလည္း ေရာဂါ ကူးစက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ေရာဂါပိုးရွိသူရဲ႕ မစင္မွာ ဒီဗိုင္းရပ္စ္ ပါဝင္လာႏိုင္ၿပီး၊ အဲဒီအိမ္သာကို တစ္ျခားလူက သုံးမိတယ္ဆိုရင္ ေရာဂါကူးစက္ေစႏိုင္တာပါ။

လူမွလူတစ္ဆင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈအျပင္၊ ေရာဂါပိုးရွိေနတဲ့ အရာဝတၳဳေတြကို ကိုယ္တြယ္မိပါကလည္း မ်က္လုံးကေနတစ္ဆင့္ ေရာဂါပိုးေတြ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသတိထားရမွာက ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူဟာ ျပင္းထန္အဖ်ားေရာဂါတြင္သာမက ဆိုး႐ြားတဲ့ ဝမ္းေလွ်ာမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္တာ သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။

Chinese Academy of Science မွဌာနခြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Wuhan Institute of Virology မွ ပညာရွင္မ်ား၊

Renminbi Hospital of Wuhan University မွ ပညာရွင္မ်ားက ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ရဲ႕ ဗီဇဟာ လူရဲ႕အစာေျခစနစ္ကိုပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔သက္ေရာက္ႏိုင္လို႔ အိမ္သာသုံးတဲ့အခါမွာလည္း ေရာဂါပိုးရွိသူနဲ႔ တသီးတစ္ျခားသုံးဖို႔ သတိေပးခဲ့တာပါ။

ဒီမတိုင္ခင္မွာ အေမရိကန္ လူနာတစ္ဦးရဲ႕ မစင္မွာ ေရာဂါပိုးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ လက္တေလာမွာ အမ်ားျပည္သူသုံး သန႔္စင္ခန္းေတြ၊ လူအသုံးမ်ားတဲ့ သန႔္စင္ခန္းေတြကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ သတိထားရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လင္းေဇာ္ကို (D Nae Khit)

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*