၇ရက္ သားသမီးမ်ာ တစ္ ပါတ္စာ အထူးေ ဟာစာတမ္း (11.2.2020 ကေန 17.2.2020 အ ထိ )

တန ဂၤေႏြ (မြန်မာစာမမွန်ပါက ေအာက်သို႔ဆွဲဖတ်ပါ)

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင္စိတ္ဓာတ္မက်ဖို႔ေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။ အလုပ္အကိုကလည္း အနည္းငယ္ စိတ္ညစ္စရာေလးေတြေတာ့ ရွိေနတတ္ပါသည္။

မေမွ်ာလင့္ပဲ သင့္အတြက္ျပည့္စုံမႈ႕ေတြလည္း ေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မည္။စီးပြါးေရးလည္း ေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အေျခေနေတြ တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။

အလုပ္ေနရာေကာင္းေတြလည္း ရရွိလာပါလိမ့္မည္။ ယခုအပတ္တြင္း လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက အလြန္ေကာင္းပါသည္။ လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ သင္ရစရာရွိတာေတြလည္း ျပန္လည္ရရွိပါလိမ့္မည္။

က်န္မာေရးဝမ္းဗိုက္ေတာ့ ခဏခဏေအာင့္တတ္ပါသည္။ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ပညာေရးမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ႕ေတြလည္း ရရွိပါလိမ့္မည္။ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါက အခ်စ္ေရးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားျဖစ္ပါက အိမ္ေထာင္ေရး အိမ္ေထာင္ဖက္ခရီးသြားရ၍ ခဏတာခြဲခြာရတတ္သည္။ သင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာ ေကာင္းပါသည္။ သင္မေရာက္ဖူးေသာ ခရီးလည္း သြားရတတ္ပါသည္။

အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ အနီေရာင္ေရာင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ကံေကာင္ေစေသာ ဂဏာန္းမွာ (၂၊၉)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးယၾတာ ေဇာ္စိမ္း(၁၂)ၫြန႔္ အိမ္ဘုရားလႉၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

တနလၤာ

အလုပ္အကိုင္မွာ ညံ့ေနပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ကိစၥေတြ လႊဲေခ်ာ္ေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္တြင္လည္း အၿမဲလိုလို ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္ရတတ္ပါသည္။ သင့္႐ုံၾကည္ရေသာသူေတြကလည္း သင့္ကို မေကာင္းႀကံတတ္သည္။

သတိထားပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္အေနျဖင့္ လမ္းေပ်ာက္သလို ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အလုပ္၌ စိတ္အလြန္ရႈပ္ေနရတတ္ပါသည္။ ရရွိမည့္အခြင့္အေရးကလည္း လြဲေခ်ာ္ေနတတ္သည္။

ယခုအပတ္တြင္း လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက လုံးဝမလုပ္ပါႏွင့္ အရႈံးေပၚတတ္သည္။ သင္၏ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ေငြေၾကးအာမခံေတာ့ မေပးပါႏွင့္ ျပႆနာေပၚတတ္ပါသည္။

သင္၏က်န္းမာေရးကံမွာ အနည္းငယ္ညံ့ေနတတ္ပါသည္။ ေသြးအားနည္းျခင္း ေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။ ယခုအပတ္အတြင္း သင္သည္ပညာေရးေကာင္းေနပါသည္။ သင့္ဖက္က ႀကိဳးစားဖိုေတာ့လိုေနပါသည္။

ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါက အခ်စ္ေရးမွာ ေကာင္းေနေသာ္လည္း အနည္းငယ္စကားမ်ားရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး အတိုက္အခံေပၚ အနည္းငယ္ေပၚလာမည္။

ယခုအပတ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးေပၚလွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ ေျမာက္အရပ္ကိုေတာ့ ေရွာင္ပါ။ သင္၏ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ နီညိဳေရာင္ျဖစ္ပါသည္ သင္၏ကံေကာင္ေစေသာ ဂဏာန္းမွာ (၆၊၃)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးယၾတာ ႐ြက္လွ(၈)ၫြန႔္ အိမ္ဘုရားလႉၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

အဂၤါ

သင္အလုပ္အကိုင္မွာ အေကာင္းႀကီးမဟုတ္ေပမဲ့ အသင့္တင့္ေတာ့ရွိေနပါသည္။ အလုပ္အကိုင္မွာ စိတ္အေႏွာက္ယွက္ေတာ့ အနည္းငယ္မ်ား ေနရတတ္ပါသည္။ မသိနားမလည္သူေတြကို ေရွာင္ပါ သင့္အတြက္ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

သူတပါးကိုလည္း အာမခံလုံးဝမေပးပါႏွင့္ ညံ့တတ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚတတ္ပါသည္။ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းလဲျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေအာက္လက္ငယ္သားကိုလည္း မ်က္ႏွာသာမေပးပါႏွင့္ သင့္ကို ဒုကၡေပးတတ္ပါသည္။

ယခုအပတ္တြင္း လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက မလုပ္ပါႏွင့္။ ညံ့တတ္ပါသည္။ သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ သင့္လက္ထဲ၌ ေငြေတာ့မၿမဲတတ္ပါ။

သင္၏ က်န္းမာေရးမွာ အစာမေၾကေသာေရာဂါ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ ပညာေရးကံမွာေတာ့ ေကာင္းေနပါသည္။ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါက အခ်စ္ေရးမွာ စကားေျပာအဆင္မေျပ၍ အခ်စ္ေရးပ်က္တတ္သည္။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ရပါလိမ့္မည္။ သင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥေပၚလွ်င္ မေကာင္ပါ။ စိတ္ညစ္စရာေကာင္းေသာ ခရီးျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ အဝါေရာင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ကံေကာင္ေစေသာ ဂဏာန္းမွာ(၂၊၇)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆုံးယၾတာ ေမၿမိဳ႕ပန္း(၅)ပြင့္အိမ္ဘုရားတြင္ လႉၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ဗုဒၶဟူး

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာ ေတာ္ေတာ့ကို ေကာင္းေနပါသည္။ ပိုင္းဆိုင္မႈ႕ေတြလည္း တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ အလႉမဂၤလာကိစၥေတြလည္း ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ေကာင္းပါသည္။ ပစည္းဥစၥာေတြလည္း တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ရာထူတိုးတက္ပါမည္။ အလုပ္တြင္ နံမည္ေကာင္းေတြလည္း ရရွိလာပါလိမ့္မည္။ သင့္အတြက္ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ယခုအပတ္အတြင္း လုပ္ငနး္သစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက အလြန္ေကာင္းပါသည္။

အက်ိဳးျမတ္မ်ားစြား ရရွိပါလိမ့္မည္။ ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ လာဘ္လည္း အြန္႐ႊင္ေနပါလိမ့္မည္။

သင္၏က်န္းမာေရးကံမွာ ဘာမွစိုးရိမ္စရာမရွိေလာက္ေအာင္ ေကာင္းေနပါသည္။ ပညာေရးကံမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။ ထူးခြၽန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ႕ေတြ ရရွိပါလိမ့္မည္။ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါက အခ်စ္ေရးမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။

ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြရရွိပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး အလြန္ေကာင္းပါသည္။ သင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ အျပာေရာင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ကံေကာင္ေစေသာ ဂဏာန္းမွာ (၉၊၈)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆုံးယၾတာ သေျပ(၆)ၫြန႔္ အိမ္ဘုရား လႉၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ၾကာသပေတး

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာ အနည္းငယ္ေတာ့ ညံ့ေနပါသည္။ အလုပ္အေျခအေနေတြ ဖ႐ိုဖရဲေတြျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အႀကံအစည္ေတြလည္း လြဲေခ်ာ္ေနတတ္ပါသည္။ သင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္း မႈန္းဝါေနတတ္ပါသည္။

သင့္စိတ္ကိုေသခ်ာထိမ္းၿပီး အလုပ္လုပ္ပါ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အႀကီးအကဲေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါသည္။ စာရင္းဇယားကိစၥေတြလည္း ေျဖရွင္းရတတ္ပါသည္။

ဒီအခ်ိန္မွာသင့္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းၿငိမ္ေနတာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ ယခုအပတ္တြင္း လုပ္ငန္းသစ္ စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက မလုပ္ပါႏွင့္။ ရင္ႏွီးထားတာေတြ အားလုံးကုန္သြားပါလိမ့္မည္။ သင္၏ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ရစရာရွိတာေတြကေတာ့ လႊဲေခ်ာ္သြားတတ္ပါသည္။

သင္၏က်န္းမာေရးကံမွာ ေသြးတိုးေသာေရာဂါ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သတိထားပါ။ ပညာေရးမွာေတာ့ ေကာင္းေနပါသည္။ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ႕ေတာ့ လိုအပ္ပါသည္။ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါက အခ်စ္ေရးကံမွာ အနည္းငယ္ညံ့ေနတတ္သည္။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး စကားမ်ားရတတ္သည္။ သင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။ ေတာင္အရပ္ကိုေတာ့ေရွာင္ပါ။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ ကံေကာင္ေစေသာ ဂဏာန္းမွာ (၄၊၇)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆုံးယၾတာ ႏွင္းဆီ(၇)ပြင့္အိမ္ဘုရား လႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ေသာၾကာ

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာ အနည္းညံ့ေနပါသည္။ အလုပ္မွာမလုပ္သင့္တာေတြ လုပ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အလုပ္မွာရန္ရွိပါသည္။ ေရွာင္ပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာမိတ္ေဆြကလည္း ရန္သူျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။

ဘယ္သူအေပၚ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးလုပ္ေပး အေကာင္းအျမင္မခံရတတ္ပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက သင္မလုပ္သင့္တာေတြ လုပ္မိတတ္တယ္ သတိထားပါ။ သင့္အလုပ္မွာလည္း မေပ်ာ္႐ႊင္သလို ျဖစ္ေနရတတ္ပါသည္။

မၾကာခင္ေတာ့ အားလုံးေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။ ယခုအပတ္တြင္း လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက မလုပ္ေသးပါႏွင့္။ ေငြေၾကးကံမွာ လာဘ္ပိတ္ေနတတ္ပါသည္။

သင္၏က်န္းမာေရးမွာ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။ စိုးရိမ္စရာေတာ့မလိုပါ။ ပညာေရးမွာေတာ့ ေကာင္းေနပါသည္။ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါက အခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ႏူးဖြယ္မ်ား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရးေကာင္းေနပါသည္။ သင္၏ယခုအပတ္ျပည္တြင္း ျပည္ခရီးသြားမည္ဆိုပါက ေကာင္းပါသည္။ ေရလမ္းခရီးကိုေတာ့ေရွာင္ပါ။ သင္၏ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ခရမ္းေရာင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ကံေကာင္ေစေသာ ဂဏာန္းမွာ (၃၊၉)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္တြက္အေကာင္းဆုံးယၾတာ ေသာက္ေတာ္ေရ(၈)ခြက္၊ ယပ္(၈)ေခ်ာင္းအိမ္ဘုရားလႉၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

စေန

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ရတနာပစၥည္းေတြလည္း ဝင္လာတတ္ပါသည္။ အလုပ္မွာလည္းတိုးတက္မႈ႕မ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ စီးပြါးေရးကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။

မိတ္ေဆြေကာင္းေတြလည္း တိုးလာပါလိမ့္မည္။ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အလုပ္တြင္ ရာထူးတိုးမည္။ အလုပ္ကိစၥေတြလည္း အားလုံးအဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။ ေအာက္လက္ငယ္သားေရာ အထက္လူႀကီးပါ သင့္ကိုကူညီမႈ႕ေတြ ေပးပါလိမ့္မည္။

ယခုအပတ္တြင္း လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္ပါက ေကာင္းပါသည္။လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ အက်ိဳးေပးမည္။ သင္၏ေငြေၾကးကံမွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ လာဘ္လာဘေပါးမ်ားေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

သင္၏က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ ပညာေရးကံမွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါက အခ်စ္ေရးမွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ရပါလိမ့္မည္။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရးသုခ အျပည့္အဝရရွိလိမ့္မည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ဆိုလွ်င္ သင့္အတြက္ပိုအက်ိဳးထူးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ဆင္စြယ္ေရာင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ ကံေကာင္ေစေသာ ဂဏာန္းမွာ (၁၊၂)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးယၾတာ ေငြထီး(၁၁)လက ္အိမ္ဘုရားလႉၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ဆရာေအာင္ခ်စ္မင္း

၇ရက္သားသမီးမ္ာ တစၸါတၥာ အထူးေဟာစာတမ္း (11.2.2020 ေကန 17.2.2020 အထိ )

တနေဂၤျႏ (ျမန္မာစာမမွန္ပါက ေအာက္သို႔ဆြဲဖတ္ပါ)

သင္၏အလုပ္အကိုငၼြာ ေကာင္းေနပါသၫ္။ ဒီအခ္ိႏၼြာ သငၥိတၶာတၼက္ဖို႔ေတာ့ ေအရးႀကီးပါတယ္။ အလုပ္အကိုကလၫ္း အနၫ္းငယ္ စိတ္ညစၥရာေလးေေၾတတာ့ ႐ြိေနတတၸါသၫ္။

ေမမြ္ာလင့္ပဲ သင့္အၾတက္်ပၫ့္စံုမႈ႕ေၾတလၫ္း ေရာက္႐ြိလာပါလိမ့္မၫ္။စီးျပါးေရးလၫ္း ေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။ ၀ႏၴမ္းမ္ား်ဖစၸါက ေအ်ေခေနၾတ တိုးတကႅာပါလိမ့္မၫ္။ အလုပ္ေနရာေကာင္းေၾတလၫ္း ရ႐ြိလာပါလိမ့္မၫ္။

ယခုအပၾတၱင္း လုပ္ငႏ္းသစၥတငႅဳပၠိဳငၼၫၦိဳပါက အၾလႏ္ေကာင္းပါသၫ္။ လုပ္်ဖစ္ေအာငႅဳပၸါ အက္ိဳးေပးပါလိမ့္မၫ္။ သင္၏ ေေျငၾကးကံမြာလၫ္း ေကာင္းေနပါသၫ္။ သင္ရစရာ႐ြိတာေၾတလၫ္း ်ပႏႅၫ္ရ႐ြိပါလိမ့္မၫ္။

က္ႏၼာေရး၀မ္းဗိုက္ေတာ့ ခဏခေဏအာင့္တတၸါသၫ္။ စိုးရိမၥရာမလိုပါ။ ပညာေရးမြာ ေကာင္းေနပါသၫ္။ ေအာင္်မငၼႈ႕ေၾတလၫ္း ရ႐ြိပါလိမ့္မၫ္။ ငယ္ျရယ္သဴမ္ား်ဖစၸါက အခ္စ္ေရးကံမြာ ေကာင္းေနပါသၫ္။

အိမ္ေထာင္႐ြငၼ္ား်ဖစၸါက အိမ္ေထာင္ေရး အိမ္ေထာငၹကၡရီးၾသားရ၍ ခဏတာၿခဲျခာရတတ္သၫ္။ သင္၏်ပၫၱျင္း်ပၫၸခရီးကိစၥမြာ ေကာင္းပါသၫ္။ သေငၼရာကၹဴးေသာ ခရီးလၫ္း ၾသားရတတၸါသၫ္။

အက္ိဳးေပးပါလိမ့္မၫ္။ သင္၏ကံေကာင္းေသာ ေအရာငၼြာ အနီေရာင္ေရာင္ၿဖစ္သၫ္။ သင္၏ကံေကာင္ေေစသာ ဂဏာႏ္းမြာ (၂၊၉)်ဖစၸါသၫ္။

ယခုအပတ္အၾတက္ ေအကာင္းဆံုးယၾတာ ေဇာၥိမ္း(၁၂)ျညႏ္႔ အိမၻဳရားလြဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

တနလၤာ

အလုပ္အကိုငၼြာ ညံ့ေနပါသၫ္။ အလုပ္အကိုငၠိေစၥၾတ လႊဲေခ္ာ္ေနတတၸါသၫ္။ အလုျပၱငႅၫ္း အၿမဲလိုလို ်ပႆနာေၾတ ေ်ဖ႐ြင္ရတတၸါသၫ္။ သင့္႐ုံၾကၫ္ေရသာသူေၾတကလၫ္း သင့္ကို ေမကာင္းႀကံတတ္သၫ္။

သတိထားပါ။ ဒီအခ္ိႏၼြာ သင့္ေအန်ဖင့္ လမ္းေပ္ာက္သလို ်ဖစ္ေနတတၸါသၫ္။ ၀ႏၴမ္းမ္ား်ဖစၸါက အလုပ္၌ စိတ္အၾလႏ္ရႈပ္ေနရတတၸါသၫ္။ ရ႐ြိမၫ္႔အျခင့္ေအရးကလၫ္း ႀလဲေခ္ာ္ေနတတ္သၫ္။

ယခုအပၾတၱင္း လုပ္ငႏ္းသစၼ္ား စတငႅဳပၠိဳငၼၫၦိဳပါက လံုး၀မလုပၸါႏြင့္ အရႈံးေပၚတတ္သၫ္။ သင္၏ေေျငၾကးကံမြာ ေကာင္းေနပါသၫ္။ ေေျငၾကးအာမခံေတာ့ ေမပးပါႏြင့္ ်ပႆနာေပၚတတၸါသၫ္။

သင္၏က္ႏ္းမာေရးကံမြာ အနၫ္းငယ္ညံ့ေနတတၸါသၫ္။ ေၾသးအားနၫ္း်ခင္း ေရာဂါ်ဖစၱတၸါသၫ္။ ယခုအပတ္အၾတင္း သင္သၫၸညာေရးေကာင္းေနပါသၫ္။ သင့္ဖကၠ ႀကိဳးစားဖိုေတာ့လိုေနပါသၫ္။

ငယ္ျရယ္သဴမ္ား်ဖစၸါက အခ္စ္ေရးမြာ ေကာင္းေေနသာႅၫ္း အနၫ္းငယၥကားမ္ားရတတ္သၫ္။ အိမ္ေထာင္႐ြငၼ္ားအၾတက္ အိမ္ေထာင္ေရး အတိုက္အခံေပၚ အနၫ္းငယ္ေပၚလာမၫ္။

ယခုအပတ္အၾတင္း ်ပၫၱျင္း်ပၫၸခရီးေပၚလြ္င္ ေကာင္းပါသၫ္။ ေ်မာက္အရပၠိဳေတာ့ ေ႐ြာငၸါ။ သင္၏ကံေကာင္းေသာ ေအရာငၼြာ နီညိဳေရာင္ၿဖစၸါသၫ္ သင္၏ကံေကာင္ေေစသာ ဂဏာႏ္းမြာ (၆၊၃)်ဖစၸါသၫ္။

ယခုအပတ္အၾတက္ ေအကာင္းဆံုးယၾတာ ျရကႅြ(၈)ျညႏ္႔ အိမၻဳရားလြဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

အဂၤါ

သင္အလုပ္အကိုငၼြာ ေအကာင္းႀကီးမဟုတ္ေပမဲ့ အသင့္တင့္ေတာ့႐ြိေနပါသၫ္။ အလုပ္အကိုငၼြာ စိတ္ေအႏြာက္ယြက္ေတာ့ အနၫ္းငယၼ္ား ေနရတတၸါသၫ္။ မသိနားမလၫ္သဴေၾတကို ေ႐ြာငၸါ သင့္အၾတက္ အႏၲရာယ္ေပးႏိုငၸါသၫ္။

သူတပါးကိုလၫ္း အာမခံလံုး၀ေမပးပါႏြင့္ ညံ့တတၸါသၫ္။ ၀ႏၴမ္းမ္ားၿဖစၸါက ေအ်ပာင္းအလဲေၾတ ေပၚတတၸါသၫ္။ ေကာင္းေသာ ေအ်ပာင္းလဲ်ဖစၸါလိမ့္မၫ္။ ေအာကႅက္ငယ္သားကိုလၫ္း မ္ကၷြာသာေမပးပါႏြင့္ သင့္ကို ဒုေကၡပးတတၸါသၫ္။

ယခုအပၾတၱင္း လုပ္ငႏ္းသစၥတငႅဳပၠိဳငၼၫၦိဳပါက မလုပၸါႏြင့္။ ညံ့တတၸါသၫ္။ သင္၏ ေေျငႀကးကံမြာ ေကာင္းေနပါသၫ္။ သင့္လကၳဲ၌ ေေျငတာ့မၿမဲတတၸါ။

သင္၏ က္ႏ္းမာေရးမြာ အစာေမၾေကသာေရာဂါ ်ဖစၱတၸါသၫ္။ စိုးရိမၥရာမ႐ြိပါ။ ပညာေရးကံမြာေတာ့ ေကာင္းေနပါသၫ္။ ငယ္ျရယ္သဴမ္ား်ဖစၸါက အခ္စ္ေရးမြာ စကားေ်ပာအဆေငၼ်ပ၍ အခ္စ္ေရးပ္ကၱတ္သၫ္။

အိမ္ေထာင္႐ြငၼ္ားအၾတက္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာေပ္ာ္႐ႊင္ရပါလိမ့္မၫ္။ သင္၏်ပၫၱျင္း်ပၫၸ ခရီးကိေစၥပၚလြ္င္ ေမကာငၸါ။ စိတ္ညစၥရာေကာင္းေသာ ခရီး်ဖစၸါသၫ္။ ကံေကာင္းေသာ ေအရာငၼြာ အ၀ါေရာင္ၿဖစ္သၫ္။ သင္၏ကံေကာင္ေေစသာ ဂဏာႏ္းမြာ(၂၊၇)်ဖစၸါသၫ္။

ယခုအပၾတၱက္ ေအကာင္းဆံုးယၾတာ ေမၿမိဳ႕ပႏ္း(၅)ျပင့္အိမၻဳရားၾတင္ လြဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ဗုဒၶဟူး

သင္၏အလုပ္အကိုငၼြာ ေတာ္ေတာ့ကို ေကာင္းေနပါသၫ္။ ပိုင္းဆိုငၼႈ႔ေၾတလၫ္း တိုးတကႅာပါလိမ့္မၫ္။ အလြဴမဂလၤာကိေစၥၾတလၫ္း ေပၚလာပါလိမ့္မၫ္။ ေကာင္းပါသၫ္။ ပစၫ္းဥစၥာေၾတလၫ္း တိုးတကႅာပါလိမ့္မၫ္။

၀ႏၴမ္းမ္ားၿဖစၸါက ရာထူတိုးတကၸါမၫ္။ အလုျပၱင္ နံမၫ္ေကာင္းေၾတလၫ္း ရ႐ြိလာပါလိမ့္မၫ္။ သင့္အၾတက္ ေပ္ာၥရာေအကာင္းဆံုး အခ္ိႏ္်ဖစၱတၸါသၫ္။ ယခုအပတ္အၾတင္း လုပ္ငနး္သစၥတငႅဳပၠိဳငၼၫၦိဳပါက အၾလႏ္ေကာင္းပါသၫ္

အက္ိဳး်မတၼ္ားျစား ရ႐ြိပါလိမ့္မၫ္။ ေေျငၾကးကံမြာ ေကာင္းေနပါသၫ္။ လာဘႅၫ္း ျအႏ္႐ႊင္ေနပါလိမ့္မၫ္။

သင္၏က္ႏ္းမာေရးကံမြာ ဘာမြစိုးရိမၥရာမ႐ြိေလာက္ေအာင္ ေကာင္းေနပါသၫ္။ ပညာေရးကံမြာလၫ္း ေကာင္းပါသၫ္။ ထူးျခ္ႏ္ေသာ ေအာင္်မငၼႈ႕ေၾတ ရ႐ြိပါလိမ့္မၫ္။ ငယ္ျရယ္သဴမ္ား်ဖစၸါက အခ္စ္ေရးမြာလၫ္း ေကာင္းပါသၫ္။

ေပ္ာ္႐ႊငၼႈေၾတရ႐ြိပါလိမ့္မၫ္။ အိမ္ေထာင္႐ြငၼ္ားအၾတက္ အိမ္ေထာင္ေရး အၾလႏ္ေကာင္းပါသၫ္။ သင္၏်ပၫၱျင္း်ပၫၸခရီးကိစၥမြာလၫ္း ေကာင္းပါသၫ္။ ေပ္ာ္႐ႊင္ေသာ ခရီးစၪ္်ဖစၱတၸါသၫ္။ သင္၏ကံေကာင္းေသာ ေအရာငၼြာ အ်ပာေရာင္ၿဖစ္သၫ္။ သင္၏ကံေကာင္ေေစသာ ဂဏာႏ္းမြာ (၉၊၈)်ဖစၸါသၫ္။

ယခုအပၾတၱက္ ေအကာင္းဆံုးယၾတာ ေသ်ပ(၆)ျညႏ္႔ အိမၻဳရား လြဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ၾကာသေပတး

သင္၏ အလုပ္အကိုငၼြာ အနၫ္းငယ္ေတာ့ ညံ့ေနပါသၫ္။ အလုပ္ေအ်ခေအေနၾတ ဖ႐ိုဖရဲေၾတ်ဖစ္ေနတတၸါသၫ္။ အလုပ္အကိုင္အႀကံအစၫ္ေၾတလၫ္း ႀလဲေခ္ာ္ေနတတၸါသၫ္။ သင့္ေမြ္ာႅင့္ခ္က္ေၾတလၫ္း မႈႏ္း၀ါေနတတၸါသၫ္။

သင့္စိတၠိဳေသခ္ာထိမ္းၿပီး အလုပႅဳပၸါ အဆင္ေ်ပၾသားပါလိမ့္မၫ္။ ၀ႏၴမ္းမ္ား်ဖစၸါက အႀကီးအကဲေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတၸါသၫ္။ စာရင္းဇယားကိေစၥၾတလၫ္း ေ်ဖ႐ြင္းရတတၸါသၫ္။

ဒီအခ္ိႏၼြာသင့္ေအန်ဖင့္ ၿငိမ္းၿငိမ္ေနတာ ေအကာင္းဆံုးပါပဲ။ ယခုအပၾတၱင္း လုပ္ငႏ္းသစ္ စတငႅဳပၠိဳငၼၫၦိဳပါက မလုပၸါႏြင့္။ ရငၷြီးထားတာေၾတ အားလံုးကုႏ္ၾသားပါလိမ့္မၫ္။ သင္၏ေေျငၾကးကံမြာ ေကာင္းေနပါသၫ္။ ရစရာ႐ြိတာေၾတေကတာ့ လႊဲေခ္ာ္ၾသားတတၸါသၫ္။

သင္၏က္ႏ္းမာေရးကံမြာ ေၾသးတိုးေသာေရာဂါ ်ဖစၱတၸါသၫ္။ သတိထားပါ။ ပညာေရးမြာေတာ့ ေကာင္းေနပါသၫ္။ အာ႐ုံစူးစိုကၼႈ႕ေတာ့ လိုအပၸါသၫ္။ ငယ္ျရယ္သဴမ္ား်ဖစၸါက အခ္စ္ေရးကံမြာ အနၫ္းငယ္ညံ့ေနတတ္သၫ္။

အိမ္ေထာင္႐ြငၼ္ားအၾတက္ အိမ္ေထာင္ေရး စကားမ္ားရတတ္သၫ္။ သင္၏်ပၫၱျင္း်ပၫၸခရီးကိစၥမြာလၫ္း ေကာင္းပါသၫ္။ ေတာင္အရပၠိဳေတာ့ေ႐ြာငၸါ။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာေအရာငၼြာ အစိမ္းေရာင္ၿဖစ္သၫ္။ သင္၏ ကံေကာင္ေေစသာ ဂဏာႏ္းမြာ (၄၊၇)်ဖစၸါသၫ္။

ယခုအပၾတၱက္ ေအကာင္းဆံုးယၾတာ ႏြင္းဆီ(၇)ျပင့္အိမၻဳရား လြဴၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ေသာၾကာ

သင္၏အလုပ္အကိုငၼြာ အနၫ္းညံ့ေနပါသၫ္။ အလုပၼြာမလုပ္သင့္တာေၾတ လုပ္်ဖစၱတၸါသၫ္။ ဂ႐ုစိုကၸါ။ အလုပၼြာရႏ္႐ြိပါသၫ္။ ေ႐ြာငၸါ။ ဒီအခ္ိႏၼြာမိတ္ေၾဆကလၫ္း ရႏ္သဴ်ဖစ္ၾသားတတၸါသၫ္။ ဘယ္သဴေအပၚ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေအာငႅဳပ္ေပးလုပ္ေပး ေအကာင္းအ်မငၼခံရတတၸါ။

၀ႏၴမ္းမ္ား်ဖစၸါက သငၼလုပ္သင့္တာေၾတ လုပၼိတတၱယ္ သတိထားပါ။ သင့္အလုပၼြာလၫ္း ေမပ္ာ္႐ႊင္သလို ်ဖစ္ေနရတတၸါသၫ္။ မၾကာခင္ေတာ့ အားလံုးေကာင္းလာပါလိမ့္မၫ္။ ယခုအပၾတၱင္း လုပ္ငႏ္းသစၥတငႅဳပၠိဳငၼၫၦိဳပါက မလုပ္ေသးပါႏြင့္။ ေေျငၾကးကံမြာ လာဘၸိတ္ေနတတၸါသၫ္။

သင္၏က္ႏ္းမာေရးမြာ အစာအိမ္ေရာဂါ်ဖစၱတၸါသၫ္။ စိုးရိမၥရာေတာ့မလိုပါ။ ပညာေရးမြာေတာ့ ေကာင္းေနပါသၫ္။ ငယ္ျရယ္သဴမ္ား်ဖစၸါက အခ္စ္ေရးကံမြာေကာင္းေနပါသၫ္။ ခ္မ္းေ်မ့ၾကၫၷူးျဖယၼ္ား ႀကံဳေၾတ႔ရတတ္သၫ္။

အိမ္ေထာင္႐ြငၼ္ားအၾတက္ အိမ္ေထာင္ေရးေကာင္းေနပါသၫ္။ သင္၏ယခုအပတ္်ပၫၱျင္း ်ပၫၡရီးၾသားမၫၦိဳပါက ေကာင္းပါသၫ္။ ေရလမ္းခရီးကိုေတာ့ေ႐ြာငၸါ။ သင္၏ကံေကာင္းေသာ ေအရာငၼြာ ခရမ္းေရာင္ၿဖစ္သၫ္။ သင္၏ကံေကာင္ေေစသာ ဂဏာႏ္းမြာ (၃၊၉)်ဖစၸါသၫ္။

ယခုအပၾတၱက္ေအကာင္းဆံုးယၾတာ ေသာက္ေတာ္ေရ(၈)ျခက္၊ ယပ္(၈)ေခ္ာင္းအိမၻဳရားလြဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ေစန

သင္၏အလုပ္အကိုငၼြာ ေကာင္းေနပါသၫ္။ ရတနာပစၥၫ္းေၾတလၫ္း ၀ငႅာတတၸါသၫ္။ အလုပၼြာလၫ္းတိုးတကၼႈ႕မ္ားျစာ ႀကံဳေၾတ႔ရတတၸါသၫ္။ စီးျပါးေရးကလၫ္း ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းလာပါလိမ့္မၫ္။

မိတ္ေေၾဆကာင္းေၾတလၫ္း တိုးလာပါလိမ့္မၫ္။၀ႏၴမ္းမ္ား်ဖစၸါက အလုျပၱင္ ရာထူးတိုးမၫ္။ အလုပၠိေစၥၾတလၫ္း အားလံုးအဆင္ေ်ပလာပါလိမ့္မၫ္။ ေအာကႅက္ငယ္သားေရာ အထကႅဴႀကီးပါ သင့္ကိုကူညီမႈ႕ေၾတ ေပးပါလိမ့္မၫ္။

ယခုအပၾတၱင္း လုပ္ငႏ္းသစၥတငႅဳပၠိဳငၸါက ေကာင္းပါသၫ္။လုပ္်ဖစ္ေအာငႅဳပၸါ အက္ိဳးေပးမၫ္။ သင္၏ေေျငၾကးကံမြာလၫ္း ေကာင္းေနပါသၫ္။ လာဘႅာေဘပါးမ္ားေသာ အခ္ိႏ္်ဖစၸါသၫ္။

သင္၏က္ႏ္းမာေရးလၫ္း ေကာင္းေနပါသၫ္။ ပညာေရးကံမြာလၫ္း ေကာင္းေနပါသၫ္။ ထူးျခ္ျႏၥာ ေအာင္်မငၸါလိမ့္မၫ္။ ငယ္ျရယ္သဴမ္ား်ဖစၸါက အခ္စ္ေရးမြာလၫ္း ေကာင္းေနပါသၫ္။ ၾကၫၷူးေပ္ာ္႐ႊင္ရပါလိမ့္မၫ္။

အိမ္ေထာင္႐ြငၼ္ားအၾတက္ အိမ္ေထာင္ေရးသုခ အ်ပၫ့္အ၀ရ႐ြိလိမ့္မၫ္။ သင္၏ ်ပၫၱျင္း်ပၫၸခရီးကိစၥမြာလၫ္း ေကာင္းပါသၫ္။ ႏိုင္ငံ်ခားခရီးစၪၦိဳလြ္င္ သင့္အၾတကၸိဳအက္ိဳးထူးပါလိမ့္မၫ္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာ ေအရာငၼြာ ဆျငၥယ္ေရာင္ၿဖစ္သၫ္။ သင္၏ ကံေကာင္ေေစသာ ဂဏာႏ္းမြာ (၁၊၂)်ဖစၸါသၫ္။

ယခုအပတ္အၾတက္ ေအကာင္းဆံုးယၾတာ ေျငထီး(၁၁)လက ္အိမၻဳရားလြဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ဆရာေအာငၡ္စၼင္း

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*