လက္္ျဖင္႔ အစာစားတတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ရရွိိေစနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

လက္္ျဖင့္ အစာစားျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး

အစာစားတာက အာ႐ုံငါးပါးနဲ႔ စိိတ္ကို အသုံးျပဳရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုက္ျဖည့္ေနစဥ္အတြင္း အနံ့၊ အျမင္၊ အရသာ၊ အထိ၊ အၾကားစတဲ့ အာ႐ုံ ငါးပါးစလုံးကို အသုံးခ်သြားတာက အစာရဲ့ အရသာကို ပိုမိုရရွိေစၿပီး အစာေျခမွုကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္နိုင္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ကၽြန္မတို႔လူမ်ိဳးအမ်ားစုက

ထမင္းစားရင္ လက္နဲ႔ပဲ စားေလ့ရွိၾကေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ လက္နဲ႔စားတာက က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီညြတ္ဘူးလို႔ ထင္တာက တစ္ေၾကာင္း၊ ရြံစရာေကာင္းတယ္လို႔ ထင္တာက တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ဇြန္း၊ ခက္ရင္းကို အသုံးျပဳၿပီး ထမင္းစားလာၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ လက္နဲ႔ ထမင္းစားတာေၾကာင့္္ က်န္းမာေရး

အတြက္ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

အထိအေတြ႕အာ႐ုံအေတြ႕အၾကဳံ ရရွိနိုင္္

အာယုေဗဒနည္္းလမ္းအရ လက္တစ္ေခ်ာင္းစီက ဓာတ္ႀကီးငါးပါးတစ္ခုစီနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္မက စၾကဝဠာ၊ လက္ညႇိုးက ေလ၊ လက္ခလယ္က မီး၊ လက္သူႂကြယ္က ေရ၊ လက္သန္းက ေျမကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္နဲ႔ ထမင္းစားလိုက္တဲ့အခါမွာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု

လုံးက ဓာတ္ႀကီးငါးပါးကိုိ လွုံ႔ေဆာ္မွုေပးလိုက္တဲ့အတြက္္ သင္စားမယ့္အစား အစာေပၚမွာ စြမ္းအင္ရဖို႔ ကူညီနိုင္တာေၾကာင့္ ဓာတ္ႀကီးငါးပါး ညီညြတ္မၽွတသြားၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစနိုင္ပါတယ္။ အာ႐ုံငါးပါးေပၚမွာ လွုံ႔ေဆာ္မွုေပးတာေၾကာင့္ အစာရဲ့ အရသာ၊ အနံ့နဲ႔ ႏူးညံ့မွုမွာ ပိုၿပီး အာ႐ုံစိုက္မိနိုင္ပါတယ္။

သဘာဝဆင္ဆာလိုိ ျပဳမူနိုင္

အစာကို ဇြန္းနဲ႔ ခက္ရင္္းနဲ႔ စားတဲ့အခါမွာ အစာက ပါးစပ္ထဲကို တိုက္ရိုက္ ေရာက္သြားတဲ့အတြက္္ အစာရဲ့ အပူခ်ိိန္ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာ မွန္းဆလို႔ မရနိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပူလြန္းတဲ့ အစားအစာကို စားမိရင္ လၽွာက်က္တာလိုမ်ိဳး ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ သင့္လက္နဲ႔ အစာစားတာေၾကာင့္ လက္

ေခ်ာင္းမွာ ရွိတဲ့အာ႐ုံေၾကာေတြက အစာရဲ့ အပူခ်ိန္ကိုိ အာ႐ုံခံနိုင္တဲ့အတြက္ သင့္လၽွာအပူေလာင္တာမျဖစ္ေအာင္္ ကာကြယ္နိုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ေခ်ာင္းမွ အာ႐ုံေၾကာေတြက သင္ဘာစားမလဲဆိုတာကို ဦးေႏွာက္က အခ်က္ျပေပးနိုင္တဲ့အတြက္ ဦးေႏွာက္က သင္စားမယ့္္အစားအစာနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အစာ

ေျခရည္ေတြ၊ အင္ဇိုိင္းေတြကိုိ ထုတ္လုပ္ေပးေအာင္ လွုံ႔ေဆာ္နိုင္တဲ့အတြက္ အစာရဲ့ အရသာပိုမိုခံစားနိုင္ပါတယ္။

အစာေျခမွုေကာင္းမြန္နိုိင္္

သင့္္လက္ဖဝါးနဲ႔ လက္ေခ်ာင္းေတြၾကားမွာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းေစတဲ့ လူ႔အက်ိဳးျပဳဘက္တီးရီးယားနဲ႔ ဆိုးက်ိဳးေပးတဲ့ ဘက္တီးရီးယား ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ရွိေနတတ္ပါတယ္။ လူ႔အက်ိဳးျပဳ ဘက္တီးရီးယားေတြက ပတ္ဝန္းက်င္က ပါလာတဲ့ ဆိုးရြားတဲ့ ပိုးမႊားရန္ကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ဇြန္းခက္ရင္းနဲ႔ စား

လိုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ လူ႔အက်ိဳးျပဳဘက္တီးရီးယားေတြရဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုိ မရရွိိနိုင္ပါဘူး။ လက္နဲ႔ အစာစားတဲ့အခါမွာ လက္မွွ လူ႔အက်ိဳးျပဳဘက္တီးရီးယားေတြက ပါးစပ္မွတစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ့ တျခားေနရာေတြကို ေရာက္ရွိသြားတဲ့အတြက္ အစာေျခမွုေကာင္းမြန္နိုင္ၿပီး အူထဲမွာ ဒုကၡေပးတဲ့ ဘက္တီးရီးယားေတြ

ပြားမ်ားမွုမရွိေအာင္ ကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစာကို လက္နဲ႔ထိိလိုက္တဲ့အခါမွာ ဦးေႏွွာက္က အစာေျခစနစ္နဲ႔ အင္ဇိုင္းေတြက စားမယ့္ အစားအစာနဲ႔လိုက္ၿပီး ထြက္ရွိလာတဲ့အတြက္ အစာေျခမွုကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစနိုင္ပါတယ္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္နိုင္ေၿခ ေလၽွာ့ခ်နိုင္္

ဇြန္းနဲ႔ခက္ရင္းနဲ႔ ထမင္းစားတာက အလြြန္လြယ္ကူတဲ့အတြက္ အစာကို ျမန္ျမန္စားမိသြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ ထိန္းညႇိနိုင္မွုမရွိေတာ့ဘဲ အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္နိုင္ေျခေတြ ပိုျမင့္မားနိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွွစ္က ေလ့လာမွုအရ အစာကိုိ ျမန္ျမန္စားသုံးတတ္သူေတြက

အစာကို အခ်ိန္ေပးၿပီး စားသုံးသူေတြထက္္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္နိုင္ေၿခ ၂ ဒသမ ၅ ဆ ပိုမ်ားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္နဲ႔ ထမင္းစားတာက ထမင္းတစ္လုတ္စာအတြက္ အစာပမာဏအနည္းငယ္သာဝင္တဲ့အတြက္ အစာစားႏွုန္း ေႏွးေကြးသြားတတ္ပါတယ္။ အစာစားႏွုန္းေႏွးတာက အစာေျခတာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး

အစာအိိမ္က ဗိုက္ျပည့္အင့္ေနေၾကာင္း ဦးေႏွာက္ကိုိ ေပးပို႔ခ်ိန္ရရွိသြားတဲ့အတြက္ အစာပမာဏ အနည္းငယ္သာ စားမိသြားတတ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးႏွင့္္ ပိုမိုညီညြတ္နိုင္္

အစာကိုိ လက္နဲ႔ ကိုင္တြယ္တာက က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီညြတ္ဘူးလို႔ သင္ထင္ေနေပမယ့္ အမွန္မွာေတာ့ ေျပာင္းျပန္ပါ။ လက္နဲ႔ ထမင္းစားတတ္သူက ထမင္း မစားခင္မွာ လက္ကို ေသခ်ာေဆးေၾကာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေန႔စဥ္ လက္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ေဆးေၾကာတဲ့အက်င့္ကလည္း ရရွိထားၿပီးသား

ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြန္းနဲ႔ ခက္ရင္းကိုိ အသုံးျပဳေပမယ့္ သူတို႔ကို အျမန္ေဆးေၾကာလိုက္တဲ့အခါမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စင္ၾကယ္မွုမရွိနိုင္တာေၾကာင့္ပါ။

အစာထဲ စိတ္ႏွစ္ၿပီး စားနိုင္္

ဇြြန္းနဲ႔ခက္ရင္းနဲ႔ စားတာက အစာေပၚမွာ အာ႐ုံစူးစိုက္မွုသိပ္မရွိတဲ့အတြက္ သင္ဘယ္ေလာက္စားမိလဲဆိုတာကို သတိမထားမိတတ္ၾကပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ အစာစားေနစဥ္မွာလည္း တီဗီၾကည့္တာ၊ ဖုန္းၾကည့္တာ၊ သတင္းစာဖတ္ေနတာလိုမ်ိဳး အလုပ္ေတြကို ျပဳလုပ္နိုင္ေနတဲ့အတြက္ အစာေပၚမွာ အာ႐ုံမထားမိေတာ့ဘဲ

သင္စားတဲ့ပမာဏကိုိ မခ်ိန္ဆနိုင္ေတာ့ပါဘူး။ လက္နဲ႔အစာစားတာက အစာေပၚမွာပဲ အာ႐ုံထားတတ္ၿပီး သင္ ဘယ္ေလာက္ပမာဏစားမိလဲဆိုတာ သိရွိနိုင္ပါတယ္။ သင့္လက္ေတြ အလုပ္ရွုပ္ေနတဲ့အတြက္ တီဗီၾကည့္တာ၊ ဖုန္းၾကည့္တာလိုမ်ိဳး အလုပ္ေတြကို မလုပ္နိုင္ေတာ့တာေၾကာင့္ အစာအနည္းငယ္ပဲ စားမိတဲ့

အတြက္ အဝလြန္တာမျဖစ္ေအာင္္ ကာကြယ္နိုင္ပါတယ္။

ခရစ္ဒစ္

Unicode

လက််ဖြင့် အစာစားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး

အစာစားတာက အာရုံငါးပါးနဲ့ စိိတ်ကို အသုံးပြုရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုက်ဖြည့်နေစဉ်အတွင်း အနံ့၊ အမြင်၊ အရသာ၊ အထိ၊ အကြားစတဲ့ အာရုံ ငါးပါးစလုံးကို အသုံးချသွားတာက အစာရဲ့ အရသာကို ပိုမိုရရှိစေပြီး အစာခြေမှုကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ကျွန်မတို့လူမျိုးအများစုက

ထမင်းစားရင် လက်နဲ့ပဲ စားလေ့ရှိကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ လက်နဲ့စားတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဘူးလို့ ထင်တာက တစ်ကြောင်း၊ ရွံစရာကောင်းတယ်လို့ ထင်တာက တစ်ကြောင်းကြောင့် ဇွန်း၊ ခက်ရင်းကို အသုံးပြုပြီး ထမင်းစားလာကြပါတယ်။ အမှန်မှာတော့ လက်နဲ့ ထမင်းစားတာကြောင့်် ကျန်းမာရေး

အတွက် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေ များစွာ ရှိပါတယ်။

အထိအတွေ့အာရုံအတွေ့အကြုံ ရရှိနိုင််

အာယုဗေဒနည််းလမ်းအရ လက်တစ်ချောင်းစီက ဓာတ်ကြီးငါးပါးတစ်ခုစီနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်မက စကြဝဠာ၊ လက်ညှိုးက လေ၊ လက်ခလယ်က မီး၊ လက်သူကြွယ်က ရေ၊ လက်သန်းက မြေကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်နဲ့ ထမင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု

လုံးက ဓာတ်ကြီးငါးပါးကိို လှုံ့ဆော်မှုပေးလိုက်တဲ့အတွက်် သင်စားမယ့်အစား အစာပေါ်မှာ စွမ်းအင်ရဖို့ ကူညီနိုင်တာကြောင့် ဓာတ်ကြီးငါးပါး ညီညွတ်မျှတသွားပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ အာရုံငါးပါးပေါ်မှာ လှုံ့ဆော်မှုပေးတာကြောင့် အစာရဲ့ အရသာ၊ အနံ့နဲ့ နူးညံ့မှုမှာ ပိုပြီး အာရုံစိုက်မိနိုင်ပါတယ်။

သဘာဝဆင်ဆာလိို ပြုမူနိုင်

အစာကို ဇွန်းနဲ့ ခက်ရင််းနဲ့ စားတဲ့အခါမှာ အစာက ပါးစပ်ထဲကို တိုက်ရိုက် ရောက်သွားတဲ့အတွက်် အစာရဲ့ အပူချိိန် ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ မှန်းဆလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပူလွန်းတဲ့ အစားအစာကို စားမိရင် လျှာကျက်တာလိုမျိုး ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်နဲ့ အစာစားတာကြောင့် လက်

ချောင်းမှာ ရှိတဲ့အာရုံကြောတွေက အစာရဲ့ အပူချိန်ကိို အာရုံခံနိုင်တဲ့အတွက် သင့်လျှာအပူလောင်တာမဖြစ်အောင်် ကာကွယ်နိိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ချောင်းမှ အာရုံကြောတွေက

သင်ဘာစားမလဲဆိုတာကို ဦးနှောက်က အချက်ပြပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဦးနှောက်က သင်စားမယ့််အစားအစာနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အစာ

ခြေရည်တွေ၊ အင်ဇိိုင်းတွေကိို ထုတ်လုပ်ပေးအောင် လှုံ့ဆော်နိုင်တဲ့အတွက် အစာရဲ့ အရသာပိုမိုခံစားနိုင်ပါတယ်။

အစာခြေမှုကောင်းမွန်နိိုင််

သင့််လက်ဖဝါးနဲ့ လက်ချောင်းတွေကြားမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းစေတဲ့ လူ့အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဆိုးကျိုးပေးတဲ့ ဘက်တီးရီးယား နှစ်မျိုးစလုံး ရှိနေတတ်ပါတယ်။ လူ့အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတွေက ပတ်ဝန်းကျင်က ပါလာတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ပိုးမွှားရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဇွန်းခက်ရင်းနဲ့ စား

လိိုက်တဲ့အခါမှာတော့ လူ့အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကိို မရရှိိနိုင်ပါဘူး။ လက်နဲ့ အစာစားတဲ့အခါမှာ လက်မှှ လူ့အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေက ပါးစပ်မှတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တခြားနေရာတွေကို ရောက်ရှိသွားတဲ့အတွက် အစာခြေမှုကောင်းမွန်နိုင်ပြီး အူထဲမှာ ဒုက္ခပေးတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ

ပွားများမှုမရှိအောင် ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစာကို လက်နဲ့ထိိလိုက်တဲ့အခါမှာ ဦးနှှောက်က အစာခြေစနစ်နဲ့ အင်ဇိုင်းတွေက စားမယ့် အစားအစာနဲ့လိုက်ပြီး ထွက်ရှိလာတဲ့အတွက် အစာခြေမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။

ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ လျှော့ချနိုင််

ဇွန်းနဲ့ခက်ရင်းနဲ့ ထမင်းစားတာက အလွွန်လွယ်ကူတဲ့အတွက် အစာကို မြန်မြန်စားမိသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ထိန်းညှိနိုင်မှုမရှိတော့ဘဲ

အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေတွေ ပိုမြင့်မားနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှှစ်က လေ့လာမှုအရ အစာကိို မြန်မြန်စားသုံးတတ်သူတွေက

အစာကို အချိန်ပေးပြီး စားသုံးသူတွေထက်် ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၂ ဒသမ ၅ ဆ ပိုများတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်နဲ့ ထမင်းစားတာက ထမင်းတစ်လုတ်စာအတွက် အစာပမာဏအနည်းငယ်သာဝင်တဲ့အတွက် အစာစားနှုန်း နှေးကွေးသွားတတ်ပါတယ်။ အစာစားနှုန်းနှေးတာက အစာခြေတာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး

အစာအိိမ်က ဗိုက်ပြည့်အင့်နေကြောင်း ဦးနှောက်ကိို ပေးပို့ချိန်ရရှိသွားတဲ့အတွက် အစာပမာဏ အနည်းငယ်သာ စားမိသွားတတ်ပါတယ်။

ကျန်းမာရေးနှင့်် ပိုမိုညီညွတ်နိုင််

အစာကိို လက်နဲ့ ကိုင်တွယ်တာက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဘူးလို့ သင်ထင်နေပေမယ့် အမှန်မှာတော့ ပြောင်းပြန်ပါ။ လက်နဲ့ ထမင်းစားတတ်သူက ထမင်း မစားခင်မှာ

လက်ကို သေချာဆေးကြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နေ့စဉ် လက်ကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ဆေးကြောတဲ့အကျင့်ကလည်း ရရှိထားပြီးသား

ဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်းနဲ့ ခက်ရင်းကိို အသုံးပြုပေမယ့် သူတို့ကို အမြန်ဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာ သေသေချာချာ စင်ကြယ်မှုမရှိနိုင်တာကြောင့်ပါ။

အစာထဲ စိတ်နှစ်ပြီး စားနိုင််

ဇွွန်းနဲ့ခက်ရင်းနဲ့ စားတာက အစာပေါ်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှုသိပ်မရှိတဲ့အတွက် သင်ဘယ်လောက်စားမိလဲဆိုတာကို သတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အစာစားနေစဉ်မှာလည်း တီဗီကြည့်တာ၊ ဖုန်းကြည့်တာ၊ သတင်းစာဖတ်နေတာလိုမျိုး အလုပ်တွေကို ပြုလုပ်နိုင်နေတဲ့အတွက် အစာပေါ်မှာ အာရုံမထားမိတော့ဘဲ

သင်စားတဲ့ပမာဏကိို မချိန်ဆနိုင်တော့ပါဘူး။ လက်နဲ့အစာစားတာက အစာပေါ်မှာပဲ အာရုံထားတတ်ပြီး သင် ဘယ်လောက်ပမာဏစားမိလဲဆိုတာ သိရှိနိုင်ပါတယ်။

သင့်လက်တွေ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အတွက် တီဗီကြည့်တာ၊ ဖုန်းကြည့်တာလိုမျိုး အလုပ်တွေကို မလုပ်နိုင်တော့တာကြောင့် အစာအနည်းငယ်ပဲ စားမိတဲ့

အတွက် အဝလွန်တာမဖြစ်အောင်် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။

ခရစ်ဒစ်

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*