သင္႔အတြက္ အႏၱရာယ္္ကင္းရွင္းဖို႔ မျဖစ္မေနသိထားသင္႔ေသာ ဘရိိတ္စနစ္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာ ၁၀ ခ်က္

ယာဥ္ေမာင္းသူေတြအေနနဲ႔ မိမိိကားရဲ့ ဘရိိတ္စနစ္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာေတြကို သိရွိထားဖို႔ မၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

ကားဘရိိတ္စနစ္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာ ၁၀ ခ်က္

(၁)ဘရိိတ္နင္းတဲ့အခါ တစ္ဖက္ဆြဲသြားတာ

ကားကိုိ တစ္နာရီ ၂၀ မိုင္ႏွုန္း အထက္ ေမာင္းႏွင္ရင္း ရပ္တန႔္ဖို႔ ဘရိတ္နင္းလိုက္တဲ့အခါ ကားဘီးေတြက အျခား ဦးတည္ရာဘက္ကိုိ ဆြဲသြားတာမ်ိဳးပါ။ ဘရိိတ္ရဲ့ သက္ေရာက္မွုက ကားကို ဆန႔္က်င္ဘက္ အရပ္ဆီ ဆြဲသြားေစတာ ျဖစ္တယ္။

အဲဒါ က ဘရိတ္ရဲ့ ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္မွာ ျပႆနာရွိေနၿပီဆိုတာ သတိေပးလိုက္တာပါ။

(၂)ဘရိတ္လိုိင္းေတြရဲ့ ျပႆနာ

ရပ္တန႔္နိုင္ဖို႔ိအတြက္ ဘရိတ္ကို ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ဖိိနင္းေနရၿပီဆိုရင္ ဘရိိတ္ လိုင္း (brake lines)ေတြ ပိတ္ဆို႔ေနတာ ေၾကာင့္္ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘရိိတ္ လိုင္းေတြကို စစ္ေဆးၿပီး ပ်က္စီးတာ၊ က်ိဳး ပဲ့တာေတြကို ခ်က္ခ်င္းအသစ္လဲလွယ္ရပါမယ္။

(၃)ပါကင္ဘရိိတ္ျပႆနာ

ပါကင္ဘရိိတ္ကို လက္နဲ႔ ဆြဲေပမဲ့ ယာဥ္က ရပ္တန႔္မသြားဘဲ လိိမ့္ေနမယ္ဆို ရင္ ပါကင္ဘရိတ္ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတာပါ။ ဘ ရိိတ္စနစ္ရဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ႀကိဳး (cable) ျပတ္ေတာက္သြားတာ ဒါမွမဟုတ္ ဒရမ္(drum)၊

ဒစ္ (disk) ဘရိတ္စနစ္ေတြက မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္မလုပ္တာ ျဖစ္ တယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က မာစတာဆလင္္ ဒါ (master cylinder) ဘရိိတ္စနစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မွု အပိုင္းေတြမွာ ျပႆနာ ရွိေန တာပါ။

မာစတာ ဆလင္ဒါက ဘရိိတ္စနစ္ နဲ႔ ဟိုိက္ဒေရာလစ္ အ ရည္ ဖိ အား ကို ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ဘရိိတ္ရွူး၊ ပက္ဒ္ (pads)၊ ဒရမ္နဲ႔ ေရာ့တာ (rotors) စတဲ့ အ စိတ္အပိုင္းေတြကို မာစတာဆလင္ဒါနဲ႔ စနစ္တစ္ခု အေနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လွုပ္ရွားေစ ပါတယ္။

ဘရိတ္စနစ္အတြင္းမွာ လည္ပတ္ ေနတဲ့ ဘရိတ္ဆီအေနအထားကိုလည္း စစ္ေဆးဖို႔ လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မာစတာ ဆလင္ဒါရဲ့ ပတ္လည္ဧရိယာဝန္းက်င္မွာ ဘရိတ္ဆီယိုစိမ့္မွု ရွိမရွိ စစ္ေဆးရ ပါမယ္။

ယိုစိမ့္မွုေတြက ဘရိတ္ဆီ ထိန္းသိမ္းတဲ့ စနစ္ခၽြတ္ယြင္းတာ၊ ဆီလ္ (seals) ေတြ ပ်က္စီးတာေၾကာင့္ပါ။ အဲဒါက မာစတာဆလင္ဒါရဲ့ ပံ့ပိုးေပးတဲ့ ဖိအားကို ေလ်ာ့က်ေစတာေၾကာင့္ ဘရိတ္စနစ္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးမျပဳနိုင္တာပါ။

(၄)ဘရိိတ္ပက္ဒ္ျပႆနာ

ဘရိိတ္နင္းလိုက္တဲ့အခါ တကၽြီကၽြီ ျမည္သံၾကားရရင္ေတာ့ ကားရဲ့ ဘရိတ္ပက္ဒ္ (brake pads) အသစ္လဲဖို႔ လိုအပ္ ေနတာပါ။ ဘရိတ္နင္းတဲ့အခါ တုန္ခါတာ ကလည္း ဘရိတ္ပက္ဒ္ခ်ိဳ႕ယြင္းလို႔ပါပဲ။

(၅)ဘရိိတ္အသုံးျပဳတဲ့အခါ အသံျမည္တာ

ေမာင္းႏွင္ရင္း ဘရိိတ္ကို နင္းလိုက္တဲ့ အခါ ပုံမွန္အတိုင္း ရပ္တန႔္တာမ်ိဳး ရွိမရွိ ဂ႐ုျပဳစစ္ေဆးတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ အဲသည္အခ်ိန္မွာ ဘရိတ္စနစ္ေတြဆီက ျပင္းထန္တဲ့ တဂ်စ္ဂ်စ္ ျမည္သံ ဒါမွမဟုတ္ တကၽြီကၽြီျမည္သံေတြ ၾကားရရင္ေတာ့ ဘရိတ္စနစ္မွာ ျပႆနာ ရွိေနၿပီဆိုတာ ညႊန္ျပေနတာပါ။

(၆)ဘရိိတ္ဆီ ေလ်ာ့နည္းတာ

ဘရိိတ္ကို ပုံမွန္ဖိနင္းလိုိက္တဲ့ အခါ ပစၥတင္္ (piston) ရဲ့ တြန္းအားနဲ႔ ေရာ့ တာ (rotor)ကို တစ္ဖန္ပုံမွန္လွုပ္ရွားနိုင္ဖို႔ ဘရိတ္ဆီကို ပိုမိုဆြဲယူရပါတယ္။ ဘရိတ္ ဆီ လိုအပ္တာထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတာက ဘရိတ္စနစ္မွာ ျပႆနာ တစ္ခုပါပဲ။

ဘ ရိတ္ဆီက သတ္မွတ္တဲ့ ပမာဏျပည့္မီဖို႔ လိုအပ္သလို သတ္မွတ္တဲ့ အရည္အေသြး ျပည့္ဝဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္။

(၇) Brake power boost unit ျပႆနာ

ကားရဲ့ brake power boost unit ခၽြတ္ယြင္းတာကလည္း ဘရိိတ္ကို ပုံမွန္ ထက္ ပိုၿပီး ဖိနင္းရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘရိတ္ကို ပုံမွန္ထက္ဖိနင္းရတဲ့ ျပႆနာ က brake power boost unit ကို စစ္ေဆး ဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္။

(၈) ဘရိိတ္ဆီေတြ ညစ္ညမ္းလို႔ိ

ဘရိတ္ကို ပုံမွန္ထက္ ဖိနင္းေနရၿပီဆို ရင္ ဘရိတ္ဆီ ညစ္ညမ္းတာမ်ားလာတာ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္တယ္။

(၉) Vacuum System ျပႆနာ

Vacuum System မွာ ျပႆနာ ရွိေန ရင္လည္း ဘရိတ္စနစ္ခၽြတ္ယြင္းပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရပ္တန႔္တဲ့အခါ ဘရိတ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိနင္းရပါတယ္။

(၁၀) ကားရဲ့ ဘရိတ္ဒစ္ခၽြတ္ယြင္းတာ

ဘရိိတ္ကို အသုံးျပဳတဲ့အခါ တစ္ဖက္ ဆြဲသြားတာ၊ တုန္ခါတာေတြက ဘရိတ္ဒစ္ (brake discs) ခၽြတ္ယြင္းတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒစ္ဘရိိတ္ေတြကို စစ္ေဆးၿပီး တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ အားလုံးျဖစ္ေစ ပ်က္စီးမွုအလိုက္ အသစ္ လဲလွယ္ရပါမယ္

Toco

အားလုံးေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းၾကပါေစ

Unicode

ယာဉ်မောင်းသူတွေအနေနဲ့ မိမိိကားရဲ့ ဘရိိတ်စနစ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို သိရှိထားဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။

ကားဘရိိတ်စနစ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာ ၁၀ ချက်

(၁)ဘရိိတ်နင်းတဲ့အခါ တစ်ဖက်ဆွဲသွားတာ

ကားကိို တစ်နာရီ ၂၀ မိုင်နှုန်း အထက် မောင်းနှင်ရင်း ရပ်တန့်ဖို့ ဘရိတ်နင်းလိုက်တဲ့အခါ ကားဘီးတွေက အခြား ဦးတည်ရာဘက်ကိို ဆွဲသွားတာမျိုးပါ။ ဘရိိတ်ရဲ့

သက်ရောက်မှုက ကားကို ဆန့်ကျင်ဘက် အရပ်ဆီ ဆွဲသွားစေတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါ က ဘရိတ်ရဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်မှာ ပြဿနာရှိနေပြီဆိုတာ သတိပေးလိုက်တာပါ။

(၂)ဘရိတ်လိိုင်းတွေရဲ့ ပြဿနာ

ရပ်တန့်နိုင်ဖိို့အတွက် ဘရိတ်ကို ပြင်း ပြင်းထန်ထန်ဖိိနင်းနေရပြီဆိုရင် ဘရိိတ် လိုင်း (brake lines)တွေ ပိတ်ဆို့နေတာ ကြောင့်် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘရိိတ် လိုင်းတွေကို စစ်ဆေးပြီး ပျက်စီးတာ၊ ကျိုး ပဲ့တာတွေကို ချက်ချင်းအသစ်လဲလှယ်ရပါမယ်။

(၃)ပါကင်ဘရိိတ်ပြဿနာ

ပါကင်ဘရိိတ်ကို လက်နဲ့ ဆွဲပေမဲ့ ယာဉ်က ရပ်တန့်မသွားဘဲ လိိမ့်နေမယ်ဆို ရင် ပါကင်ဘရိတ်ချို့ယွင်းနေတာပါ။

ဘ ရိိတ်စနစ်ရဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကြိုး (cable) ပြတ်တောက်သွားတာ ဒါမှမဟုတ် ဒရမ်(drum)၊ ဒစ် (disk) ဘရိတ်စနစ်တွေက မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်မလုပ်တာ ဖြစ် တယ်။နောက်တစ်ချက်က မာစတာဆလင်် ဒါ (master cylinder) ဘရိိတ်စနစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်မှု အပိုင်းတွေမှာ ပြဿနာ ရှိနေ တာပါ။

မာစတာ ဆလင်ဒါက ဘရိိတ်စနစ် နဲ့ ဟိိုက်ဒရောလစ် အ ရည် ဖိ အား ကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဘရိိတ်ရှူး၊ ပက်ဒ် (pads)၊ ဒရမ်နဲ့ ရော့တာ (rotors) စတဲ့ အ စိတ်အပိုင်းတွေကို မာစတာဆလင်ဒါနဲ့ စနစ်တစ်ခု အနေနဲ့ ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားစေ ပါတယ်။

ဘရိတ်စနစ်အတွင်းမှာ လည်ပတ် နေတဲ့ ဘရိတ်ဆီအနေအထားကိုလည်း စစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မာစတာ ဆလင်ဒါရဲ့ ပတ်လည်ဧရိယာဝန်းကျင်မှာ ဘရိတ်ဆီယိုစိမ့်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရ ပါမယ်။

ယိုစိမ့်မှုတွေက ဘရိတ်ဆီ ထိန်းသိမ်းတဲ့ စနစ်ချွတ်ယွင်းတာ၊ ဆီလ် (seals) တွေ ပျက်စီးတာကြောင့်ပါ။ အဲဒါက မာစတာဆလင်ဒါရဲ့ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ဖိအားကို လျော့ကျစေတာကြောင့် ဘရိတ်စနစ်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးမပြုနိုင်တာပါ။

(၄)ဘရိိတ်ပက်ဒ်ပြဿနာ

ဘရိိတ်နင်းလိုက်တဲ့အခါ တကျွီကျွီ မြည်သံကြားရရင်တော့ ကားရဲ့ ဘရိတ်ပက်ဒ် (brake pads) အသစ်လဲဖို့ လိုအပ် နေတာပါ။ ဘရိတ်နင်းတဲ့အခါ တုန်ခါတာ ကလည်း ဘရိတ်ပက်ဒ်ချို့ယွင်းလို့ပါပဲ။

(၅)ဘရိိတ်အသုံးပြုတဲ့အခါ အသံမြည်တာ

မောင်းနှင်ရင်း ဘရိိတ်ကို နင်းလိုက်တဲ့ အခါ ပုံမှန်အတိုင်း ရပ်တန့်တာမျိုး ရှိမရှိ ဂရုပြုစစ်ဆေးတာမျိုး ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အဲသည်အချိန်မှာ ဘရိတ်စနစ်တွေဆီက ပြင်းထန်တဲ့ တဂျစ်ဂျစ် မြည်သံ ဒါမှမဟုတ် တကျွီကျွီမြည်သံတွေ ကြားရရင်တော့ ဘရိတ်စနစ်မှာ ပြဿနာ ရှိနေပြီဆိုတာ ညွှန်ပြနေတာပါ။

(၆)ဘရိိတ်ဆီ လျော့နည်းတာ

ဘရိိတ်ကို ပုံမှန်ဖိနင်းလိိုက်တဲ့ အခါ ပစ္စတင်် (piston) ရဲ့ တွန်းအားနဲ့ ရော့ တာ (rotor)ကို တစ်ဖန်ပုံမှန်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ ဘရိတ်ဆီကို ပိုမိုဆွဲယူရပါတယ်။

ဘရိတ် ဆီ လိုအပ်တာထက် လျော့နည်းနေတာက ဘရိတ်စနစ်မှာ ပြဿနာ တစ်ခုပါပဲ။ ဘ ရိတ်ဆီက သတ်မှတ်တဲ့ ပမာဏပြည့်မီဖို့ လိုအပ်သလို သတ်မှတ်တဲ့ အရည်အသွေး ပြည့်ဝဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။

(၇) Brake power boost unit ပြဿနာ

ကားရဲ့ brake power boost unit ချွတ်ယွင်းတာကလည်း ဘရိိတ်ကို ပုံမှန် ထက် ပိုပြီး ဖိနင်းရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘရိတ်ကို ပုံမှန်ထက်ဖိနင်းရတဲ့ ပြဿနာ က brake power boost unit ကို စစ်ဆေး ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။

(၈) ဘရိိတ်ဆီတွေ ညစ်ညမ်းလိို့

ဘရိတ်ကို ပုံမှန်ထက် ဖိနင်းနေရပြီဆို ရင် ဘရိတ်ဆီ ညစ်ညမ်းတာများလာတာ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။

(၉) Vacuum System ပြဿနာ

Vacuum System မှာ ပြဿနာ ရှိနေ ရင်လည်း ဘရိတ်စနစ်ချွတ်ယွင်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရပ်တန့်တဲ့အခါ ဘရိတ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိနင်းရပါတယ်။

(၁၀) ကားရဲ့ ဘရိတ်ဒစ်ချွတ်ယွင်းတာ

ဘရိိတ်ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ တစ်ဖက် ဆွဲသွားတာ၊ တုန်ခါတာတွေက ဘရိတ်ဒစ် (brake discs) ချွတ်ယွင်းတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒစ်ဘရိိတ်တွေကို စစ်ဆေးပြီး တစ်ခုဖြစ်စေ၊ အားလုံးဖြစ်စေ ပျက်စီးမှုအလိုက် အသစ် လဲလှယ်ရပါမယ်

Toco

အားလုံးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြပါစေ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*