ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္၊ျဖစ္ပြားမွု အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေနသည့္ Daegu တြင္ တစ္ျမိဳ ့လံုးအႏွံ ့ ပိုးသတ္ေဆးရည္မ်ား ျဖန္းပက္

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္၊ျဖစ္ပြားမွု အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေနသည့္ Daegu တြင္ တစ္ျမိဳ ့လံုးအႏွံ ့ ပိုးသတ္ေဆးရည္မ်ား ျဖန္းပက္

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္/ ျဖစ္ပြားမွုဆိုးရြားေနရာ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရႏွင့္ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ားက Daegu ျမိဳ ့တြင္ တစ္ျမိဳ ့လံုးအား ပိုးသတ္ေဆးရည္မ်ား လိုက္လံျဖန္းပက္ျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံျပီးေနာက္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျဖစ္ပြားမွုကို အဆိုးဆံုးရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသလို Daegu ျမိဳ ့သည္လည္း
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မွုဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုးခံေနရသည့္ ျမိဳ ့ျဖစ္ေနသည္။

စာရင္းမ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ အထိ ေတာင္ကိုရီးယားတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသူ ၃၁၃၉ ဦးရွိခဲ့ျပီး ေသဆံုးသူ ၁၇ ဦး ရွိခဲ့သည္ဟု ဆို
သည္။

အဆိုပါလူနာ/ေသဆံုးသူမ်ားအနက္မွ Daegu ျမိဳ ့တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသည့္ အတည္ျပဳလူနာ ၂၂၅၂ ဦးရွိခဲ့ျပီး ေသဆံုးသူ ၉ ဦးရွိခဲ့ရာ ကူးစက္မွုႏွင့္ ေသဆံုးမွုအမ်ားဆံုးမွာ Daegu ျမိဳ ့ ျဖစ္ေနသည္။

ယေန ့(မတ္ ၁) စာရင္းအရမူ ေတာင္ကိုရီးယားတစ္ ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသူ ၃၅၂၆ ဦးရွိလာျပီး ၁၇ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ယေန ့(မတ္ ၁) ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေသဆံုးသူ ထပ္မရွိေသးေသာ္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရသည့္ လူနာသစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ၃၇၆ ဦးရွိခဲ့ျပီး
၃၅၂၆ ဦး အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

လူနာသစ္ ၃၇၆ ဦးအနက္ ၃၃၃ ဦးမွာ Daegu ျမိဳ ့မွ ျဖစ္ေနရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပိုးသတ္ေဆးရည္မ်ားကို
ျမိဳ ့လံုးက်ြတ္ လိုက္လံျဖန္းပက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

Daegu ျမိဳ ့တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မွုမွာ Red Alert အေရးေပၚအေျခအေနသို ့ေရာက္ေနျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမိဳ ့တြင္း၌

လူမ်ားအသြားအလာ မရွိသ
ေလာက္ ေျခာက္ကပ္တိတ္ဆိတ္ေနျပီး Twitter/Instagram လူမွုကြန္ရက္မ်ားတြင္လည္း Daeguျမိဳ ့ ႏွင့္ ၄င္းတို ့၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း ေပးမွုမ်ား ရွိေနသည္။

Photo Credit – NEWSIS

Credit – All Korean News

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*