ကမာၻႀကီးကို ကယ္တင္ဖို႔ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ လႉဒါန္းေပးလုိက္တဲ့ မင္းသားၾကီး jacky chan

ကမာၻႀကီးကို ကယ္တင္ဖို႔ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ လႉဒါန္းေပးလုိက္တဲ့မင္းသားၾကီး jacky chan

အားလုံးပဲ မဂၤလာပါ!! ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ jacky chan က ကမာၻႀကီးကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္ နဲ႔ အရမ္းစိုးရိမ္မိပါတယ္… virus corona / covid-19 ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအားလုံးအတြက္ ဒီေဘးအႏၲရာယ္ ကို $ 500,000,000 နဲ႔ လႉဒါန္းေပးပါ့မယ္…

1 _ 10 သန္း2 _ 20 သန္း

3 _ 90 သန္း 4 _ 50 သန္း

5 _ 20 သန္း 6 _ 90 သန္း

7 _ 20 သန္း 8 _ 80 သန္း

9 _ 10 သန္း 10 _ 60 သန္း

11 _ 70 သန္း 12 _ 50 သန္း

13 _ 90 သန္း 14 _ 60 သန္း

15 _ 10 သန္း 16 _ 40 သန္း

17 _ 90 သန္း 18 _ 10 သန္း

19 _ 70 သန္း 20 _ 40 သန္း

21 _ 60 သန္း 22 _ 80 သန္း

23 _ 10 သန္း 24 _ 90 သန္း

25 _ 70 သန္း 26 _ 80 သန္း

27 _ 20 သန္း 28 50 သန္း

29 60 သန္း 30 75 သန္း

31 __ 40 သန္း

သင္ကိုယ္တိုင္နဲ႔ ျပည္နယ္ကို စာရင္းေပးသြင္းပါ ။ မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေရးပါ ။

ဒီသတင္းကို လူတိုင္းသိဖို႔ မတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီ အဖြဲ႕ 20-30 ဖြဲ႕ကို ေဝမွ်လိုက္ပါ ။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*