ျမစ္ႀကီးလည္း မခမ္းေစနဲ႔ သစ္ပင္ႀကီးလည္း မလဲေစနဲ႔ ထုံးအိုးႀကီးလည္း မကြဲေစနဲ႔ ဆိုတဲ့ စကားႀကီး သုံးခြန္း အဓိပၸါယ္…။

ေ႐ႊစကားႀကီး သုံးခြန္း

၁ ။ ျမစ္ႀကီးလည္း မခမ္းေစနဲ႔

၂ ။ သစ္ပင္ႀကီးလည္း မလဲေစနဲ႔

၃ ။ ထုံးအိုးႀကီးလည္း မကြဲေစနဲ႔

ၾကားေတာ့ ၾကားဖူး၏ သို႔ေသာ္ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ သိသူေတာ့ ရွား၏

ျမစ္ႀကီးလည္း မခမ္းေစနဲ႔

ျမစ္ႀကီးလည္း မခမ္းပါေစနဲ႔ ဆိုတာ ၾကည္လင္ ေအးျမတဲ့ တသြင္သြင္စီဆင္းေနတဲ့ ျမစ္ႀကီးနဲ႔တူတဲ့ … ေမတၱာတရားမ်ား လူသားေတြမွာ မခမ္းေျခာက္ပါေစနဲ႔ .. လို႔. ဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏ ၊

လူသား အခ်င္းခ်င္း ေဆြမ်ိဳး မိတ္သဂၤဟအခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားၿပီး ေနထိုင္ၾကမယ္ ..အားလုံးေသာ သတၱဝါအနႏၲ အေပၚမွာလည္း ေမတၱာစမ္းေရမ်ား မခမ္းေျခာက္ေအာင္ အၿမဲပြားမ်ားၿပီး ေနထိုင္ၾကရပါမယ္

ျမစ္အတြင္းမွာ စီးဆင္းေနတဲ့ စမ္းေရသည္ ၾကည္လင္ ေအးျမတဲ့ သေဘာရွိသလို သတၱဝါ အားလုံးအေပါမွာ ပြားမ်ားေနတဲ့ ေမတၱာ ဆိုတာလည္း ၾကည္လင္ေအးျမလွ၏ ၊

ေမတၱာ ပြားမ်ားသူရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ေမတၱာဓာတ္ေတြ ဝင္ေရာက္လာၿပီဆိုယင္ အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ႏွလုံးသားဟာလဲ တျခားအခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏွလုံးသားနဲ႔မတူေတာ့ဘဲ ၾကည္လင္လာ၏ ဘုရားရွင္က … စိေတၱ ပသေႏၷ ေလာဟိတံ ပသီဒတိ .. လို႔မိန႔္၏

စိတ္ၾကည္လင္လာၿပီဆိုယင္ ႐ုပ္လဲၾကည္လင္လာ၏ … အထူးသျဖင့္ ေမတၱာ အၿမဲပြားမ်ားေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရဲ႕. မ်တ္ႏွာဟာ သာမန္ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူး ၊ သတိထားၾကည့္ယင္ ကြာျခားေနတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေမတၱာ ဆိုတဲ့ အၾကည္ဓာတ္ကေလးက. သူ႔သႏၲာန္မွာ ကိန္းဝပ္ေနလို႔ပါဘဲ ။

သစ္ပင္ႀကီးလည္း မလဲေစနဲ႔

သစ္ပင္ႀကီးဆိုတာ … ဘုရား တရား သံဃာ လို႔ေခၚဆိုအပ္တဲ့ ရတနာသုံးပါး ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏ ။

ပကတိ သစ္ပင္ႀကီးသည္ … အကိုင္းအခတ္ ေဝေဝစာစာလည္း ရွိတယ္ ၊ ပင္စည္ကလဲ ျပန႔္ပြား အရိပ္အာဝါသ လည္း ေကာင္းေနမယ္ဆိုယင္ …အဲ့ဒီ သစ္ပင္ႀကီးရဲ႕. အရိပ္မွာ သတၱဝါ ခိုနားေနႏိုင္၏ ၊

ထို သစ္ပင္ရဲ႕. အရိပ္ေအာက္ ဝင္လိုက္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ထဲ.. ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ေအးခ်မ္းမႈကိုခံစားရသလိုပါဘဲ ရတနာသုံးပါး ဆိုတဲ့ အရိပ္ဟာလည္းဝင္ေရာက္ ခိုနားတဲ့ သတၱဝါ တိုင္းကို .. ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ေအးျမမႈကို အျပည့္အဝ ေပးႏိုင္၏ ။

ဝင္ေရာက္ ခိုနားတဲ့ သူတိုင္းဟာ ရတနာသုံးပါး ရဲ႕အရိပ္ေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ၿငိမ္းခ်မ္းသြားတာျခည္းပါဘဲ ။

ဒါေၾကာင့္ ေရွးလူႀကီး သူမမ်ားက … မိမိကို အရိပ္အာဝါသေပးေနတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးကို ခုတ္လဲ မမိပါေစနဲ႔ လိုေျပားဆိုၾကျခင္းျဖစ္၏ ထို႔အတူပါဘဲ မိမိတို႔ နားခိုရာ အားထားရာကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္တဲ့ ရတနာသုံးပါး အရိပ္ကိုလဲ မပစ္ပယ္ရဘူး မေမ့ရဘူး

ဘာေၾကာင့္လဲ ရတနာသုံးပါး ရဲ႕. ဂုဏ္ေက်းဇူးဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ႀကီးမားလို႔ပါဘဲ …သစ္ပင္ႀကီးရဲ႕ အရိပ္ဟာ ေအးျမသလိုရတနာသုံးပါး ၏ အရိပ္ဟာလည္း ပစၥဳပၸန္ ဘဝ သာမက. တမလြန္ဘဝ အတြက္ပါ ၿငိမ္းေအးမႈကိုေပး၏

ဒါေၾကာင့္ … ရတနာသုံးပါး လို႔ ေခၚဆိုရတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးကို မေမ့ပါနဲ႔. အၿမဲသတိရၿပီး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရမည္ ဟု ဆိုလို၏ ။

ထုံးအိုးႀကီးလည္း မကြဲပါေစနဲ႔

ထုံးအိုးႀကီးဆိုတာ …. ေရွးက မိဘ ဘိုးဘြား ေတြရဲ႕ အစဥ္အလာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းကို ေျပားတာပါဘဲ

မိဘ ဘိုးဘြား ေတြရဲ႕. ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ ေကာင္းမ်ား ၊ မိဘ ဘိုးဘြား ေတြ ျပဳခဲ့တဲ့ ဘာသာေရး သာသနာေရး အစဥ္အလာေကာင္းျမတ္တဲ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြ အဆုံးအမေတြ အက်င့္စာရိတၱေတြ အားလုံးကို မဖ်တ္စီးရဘူး မေမ့ေပ်ာက္ရဘူး

အစဥ္လာကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ဆတ္လက္ေဆင္႐ြက္ရမယ္ …“ ဒါကိုဘဲ ထုံးအိုးႀကီး မကြဲေစနဲ႔ ´´ ဟုေျပားဆိုျခင္းျဖစ္၏ ။

ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စဥ္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားေရွးက ဆုံးမခဲ့တဲ့ “ စကားႀကီး ´´ သုံးခြန္း၏အဓိပၸါယ္ ကို နားလည္ႏိုင္ပါေစ

နားလည္သည္အားေလွ်ာ္စြာ က်င့္သုံးႏိုင္ပါေစ ….က်င့္သုံးႏိုင္သည္အေလွ်ာက္ ဘာသာ သာသနာကို ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ၾကပါေစ

သုခီအတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ

မိမိကိုယ္ကို ခ်မ္းသာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေစ..။

အရွင္နေႏၵာဘာသ ဓမၼေရာင္စဥ္

zawgyi

ေ႐ႊစကားႀကီး သုံးျခႏ္း

၁ ။ ်မစ္ႀကီးလၫ္း မခမ္းေစနဲ႔

၂ ။ သစၸင္ႀကီးလၫ္း မလဲေစနဲ႔

၃ ။ ထုံးအိုးႀကီးလၫ္း မႀကဲေစနဲ႔

ၾကားေတာ့ ၾကားဖူး၏ သို႔ေသာ္ ၾတျငၱင္ က္ယၠ္ယ္ သိသူေတာ့ ႐ြား၏

်မစ္ႀကီးလၫ္း မခမ္းေစနဲ႔

်မစ္ႀကီးလၫ္း မခမ္းပါေစနဲ႔ ဆိုတာ ၾကၫႅင္ ေအး်မတဲ့ တၾသင္ၾသငၥီဆင္းေနတဲ့ ်မစ္ႀကီးနဲ႔တူတဲ့ … ေမတၱာတရားမ္ား လူသားေၾတမြာ မခမ္းေ်ခာကၸါေစနဲ႔ .. လို႔. ဆိုလို်ခင္း်ဖစ္၏ ၊

လူသား အခ္င္းခ္င္း ေၾဆမ္ိဳး မိတ္သဂဟၤအခ္င္းခ္င္း ေမတၱာထားၿပီး ေနထိုင္ၾကမယ္ ..အားလုံးေသာ သတၱဝါအနႏၲ ေအပၚမြာလၫ္း ေမတၱာစမ္းေရမ္ား မခမ္းေ်ခာက္ေအာင္ အၿမဲျပားမ္ားၿပီး ေနထိုင္ၾကရပါမယ္

်မစ္အၾတင္းမြာ စီးဆင္းေနတဲ့ စမ္းေရသၫ္ ၾကၫႅင္ ေအး်မတဲ့ ေသဘာ႐ြိသလို သတၱဝါ အားလုံးေအပါမြာ ျပားမ္ားေနတဲ့ ေမတၱာ ဆိုတာလၫ္း ၾကၫႅင္ေအး်မလြ၏ ၊

ေမတၱာ ျပားမ္ားသူရဲ႕ သႏၲာႏၼြာ ေမတၱာဓာတ္ေၾတ ဝင္ေရာကႅာၿပီဆိုယင္ အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ႏြလုံးသားဟာလဲ တ်ခားအခ္ိႏၼြာ ်ဖစ္ေနတဲ့ ႏြလုံးသားနဲ႔မတူေတာ့ဘဲ ၾကၫႅငႅာ၏ ဘုရား႐ြငၠ … စိေတၱ ပေသႏၷ ေလာဟိတံ ပသီဒတိ .. လို႔မိန႔္၏

စိတ္ၾကၫႅငႅာၿပီဆိုယင္ ႐ုပႅဲၾကၫႅငႅာ၏ … အထူးသ်ဖင့္ ေမတၱာ အၿမဲျပားမ္ားေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရဲ႕. မ္တၷြာဟာ သာမႏၸဳဂၢိဳလ္ေၾတနဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူး ၊ သတိထားၾကည့္ယင္ ၾကာ်ခားေနတာ ေၾတ႕ရပါလိမ့ၼယ္

ဘာေၾကာင့ႅဲဆိုေတာ့ ေမတၱာ ဆိုတဲ့ အၾကၫၶာေတၠလးက. သူ႔သႏၲာႏၼြာ ကိႏ္းဝပ္ေနလို႔ပါဘဲ ။

သစၸင္ႀကီးလၫ္း မလဲေစနဲ႔

သစၸင္ႀကီးဆိုတာ … ဘုရား တရား သံဃာ လို႔ေခၚဆိုအပၱဲ့ ရတနာသုံးပါး ကို ဆိုလို်ခင္း်ဖစ္၏ ။

ပကတိ သစၸင္ႀကီးသၫ္ … အကိုင္းအခတ္ ေေဝဝစာစာလၫ္း ႐ြိတယ္ ၊ ပငၥၫၠလဲ ်ပန႔ၸျား အရိပ္အာဝါသ လၫ္း ေကာင္းေနမယၦိဳယင္ …အဲ့ဒီ သစၸင္ႀကီးရဲ႕. အရိပၼြာ သတၱဝါ ခိုနားေနႏိုင္၏ ၊

ထို သစၸင္ရဲ႕. အရိပ္ေအာက္ ဝငႅိဳကၱာနဲ႔တၿပိဳငၷကၳဲ.. ကိုယၥိတၷြစၸါး ေအးခ္မ္းမႈကိုခံစားရသလိုပါဘဲ ရတနာသုံးပါး ဆိုတဲ့ အရိပ္ဟာလၫ္းဝင္ေရာက္ ခိုနားတဲ့ သတၱဝါ တိုင္းကို .. ကိုယၥိတၷြစၸါး ေအး်မမႈကို အ်ပည့္အဝ ေပးႏိုင္၏ ။

ဝင္ေရာက္ ခိုနားတဲ့ သူတိုင္းဟာ ရတနာသုံးပါး ရဲ႕အရိပ္ေၾကာင့္ ကိုယၥိတၷြစၸါး ၿငိမ္းခ္မ္းၾသားတာ်ခၫ္းပါဘဲ ။

ဒါေၾကာင့္ ေ႐ြးလူႀကီး သူမမ္ားက … မိမိကို အရိပ္အာဝါေသပးေနတဲ့ သစၸင္ႀကီးကို ခုတႅဲ မမိပါေစနဲ႔ လိုေ်ပားဆိုၾက်ခင္း်ဖစ္၏ ထို႔အတူပါဘဲ မိမိတို႔ နားခိုရာ အားထားရာကိုးၾကယ္ရာ ်ဖစၱဲ့ ရတနာသုံးပါး အရိပၠိဳလဲ မပစၸယ္ရဘူး ေမမ့ရဘူး

ဘာေၾကာင့ႅဲ ရတနာသုံးပါး ရဲ႕. ဂုဏ္ေက္းဇူးဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ႀကီးမားလို႔ပါဘဲ …သစၸင္ႀကီးရဲ႕ အရိပ္ဟာ ေအး်မသလိုရတနာသုံးပါး ၏ အရိပ္ဟာလၫ္း ပစၥဳပၸႏ္ ဘဝ သာမက. တမၾလႏၻဝ အၾတကၸါ ၿငိမ္းေအးမႈကိုေပး၏

ဒါေၾကာင့္ … ရတနာသုံးပါး လို႔ ေခၚဆိုရတဲ့ သစၸင္ႀကီးကို ေမမ့ပါနဲ႔. အၿမဲသတိရၿပီး ကိုးၾကယၦၫ္းကပ္ရမၫ္ ဟု ဆိုလို၏ ။

ထုံးအိုးႀကီးလၫ္း မႀကဲပါေစနဲ႔

ထုံးအိုးႀကီးဆိုတာ …. ေ႐ြးက မိဘ ဘိုးၾဘား ေၾတရဲ႕ အစၪ္အလာ လုပၳဳံး လုပၷၫ္းကို ေ်ပားတာပါဘဲ

မိဘ ဘိုးၾဘား ေၾတရဲ႕. ယၪ္ေက္းမႈ အစၪ္အလာ ေကာင္းမ္ား ၊ မိဘ ဘိုးၾဘား ေၾတ ်ပဳခဲ့တဲ့ ဘာသာေရး သာသနာေရး အစၪ္အလာေကာင္း်မတၱဲ့ ထုံးတမ္းစၪႅာေၾတ အဆုံးအေမၾတ အက္င့ၥာရိေတၱၾတ အားလုံးကို မဖ္တၥီးရဘူး ေမမ့ေပ္ာက္ရဘူး

အစၪႅာကို ထိႏ္းသိမ္းၿပီး ဆတႅက္ေဆင္႐ၾက္ရမယ္ …“ ဒါကိုဘဲ ထုံးအိုးႀကီး မႀကဲေစနဲ႔ ´´ ဟုေ်ပားဆို်ခင္း်ဖစ္၏ ။

ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာၥၪ္ ပုဂၢိဳလ္ မ္ားေ႐ြးက ဆုံးမခဲ့တဲ့ “ စကားႀကီး ´´ သုံးျခႏ္း၏အဓိပၸါယ္ ကို နားလၫၷိုငၸါေစ

နားလၫ္သၫ္အားေလြ္ာၥျာ က္င့္သဳံးႏိုငၸါေစ ….က္င့္သဳံးႏိုင္သၫ္ေအလြ္ာက္ ဘာသာ သာသနာကို ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ြာက္ ႏိုင္ၾကပါေစ

သုခီအတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ

မိမိကိုယၠိဳ ခ္မ္းသာေအာင္ ေဆာင္႐ၾကၷိုငၸါေစ..။

အ႐ြေငၷႏၵာဘာသ ဓေမၼရာငၥၪ္

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*