သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ျပည္ပ ျပန္ရဟန္း ၊သီလရွင္ႏွင့္ လူ(၁၃၆)ဦး ေရာဂါမရွိေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေၾကညာ . . .

သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ျပည္ပ ျပန္ရဟန္း ၊သီလရွင္ႏွင့္ လူ(၁၃၆)ဦး ေရာဂါမရွိေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေၾကညာ

သီတဂူအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝိပႆနာတကၠသိုလ္ႏွင့္ သီတဂူကမာၻ႔ဗုဒၶတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) မွာ ဒုတိယအသုပ္ Quarantine ဝင္၊

၂၁ ရက္တာ ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာ္လဒိုက္ႏိုင္ငံတို႔မွာ ရဟန္း၊ သီလရွင္၊ လူ (၁၆၃) ေယာက္တို႔သည္ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါပိုးမရွိ (All Negative ) ေၾကာင္းကို စစ္ကိုင္းတိုင္း တိုင္းက်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနက ဖုန္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္။

႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

သီတဂူစတား

သီတဂူဆရာေတာၻဳရားႀကီး ေစာင့္ေ႐ြာကၳားေသာ ်ပၫၸ ်ပႏ္ရဟႏ္း ၊သီလ႐ြငၷြင့္ လူ(၁၃၆)ဦး ေရာဂါမ႐ြိေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေၾကညာ

သီတဂူအ်ပၫ္်ပၫၦိဳင္ရာ ဝိပႆနာတကၠသိုလၷြင့္ သီတဂူကမာၻ႔ဗုဒၶတကၠသိုလ္ (စစၠိဳင္း) မြာ ဒုတိယအသုပ္ Quarantine ဝင္၊ ၂၁ ရကၱာ ေစာင့္ေ႐ြာကၳားေသာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံႏြင့္ ေမာႅဒိုကၷိဳင္ငံတို႔မြာ ရဟႏ္း၊

သီလ႐ြင္၊ လူ (၁၆၃) ေယာကၱိဳ႕သၫ္ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါပိုးမ႐ြိ (All Negative ) ေၾကာင္းကို စစၠိဳင္းတိုင္း တိုင္းက္ႏ္းမာေရး ဦးစီးဌာနက ဖုႏ္း်ဖင့္ ေလၽြာကၳားပါသၫ္။

႐ႊငႅႏ္းခ္မ္းေ်မ့ပါေစ။

သီတဂူစတား

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*