“စေနသား သမီးမ်ားအတြက္ဘဝတသက္တာ ကံႀကမၼာအေဟာ နင့္အေထြေထြ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား”

စေနသားသမီးမ်ားသည္ပင္ကို စိတ္ရင္းေကာင္းသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါသည္တစံုတခုေသာ အေျခအေန၌တည္ႀကည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္တတ္ႀကသူမ်ားသာျဖစ္မည္

အရာရာကို စိတ္ေအးလက္ေအး တည္ျငိမ္စြာႀကံစည္လုပ္ကိုင္တတ္ႀကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္

ထိုသူတို ့သည္တစံုတခုေသာ အေျခအေန၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရဆိုလ်င္လ်င္ျမန္သြတ္လက္ ထက္ျမက္ေသာ အေနအထားသို ့ခ်က္ျခင္းေျပာင္းလဲ၍ ဘဝ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား အတိုင္း ေျပာင္းလဲရွင္သန္၍ႀကံစည္ေတြးေတာ ့ လုပ္ကိုင္နိဳင္စြမ္းရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္

စေနသားသမီးမ်ားသည္လူတဘက္သားတို ့အား က်င္နာ လိုက္ေလ်ာတတ္မည္မိမိနဳင့္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံသူမ်ားကို ေကာင္းက် ိဳးျပဳလိုေသာစိတ္သေဘာထားပါရွိေနသူမ်ားျဖစ္မည္

အေထြေထြေသာ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား သို ့စိတ္ပါဝင္စားတတ္ေသာ စြယ္စံုပါရမီရွင္မ်ားျဖစ္ႀကမည္သူတို ့သည္ တပါးသူတို ့၏ အခက္အခဲျပသာနာမ်ားကိုစာနာကူညီ လိုစိတ္ရွိသူမ်ားသာျဖစ္ႀကပါမည္တပါးသူ တို၏

အခက္အခဲျပသာနာမ်ားကူညီသေလာက္မိမိတြင္ အခက္အခဲရွိပါကႀကိတ္မွိတ္ခံစား ေနလိုေသာ သေဘာထားရွိႀကသည္

စေနသားသမီးမ်ားသည္သူတပါးတို ့ အတြက္အလြန္ခက္ခဲေနေသာအလုပ္ အႀကံမ်ားကို ၄င္းတိုက ပါဝင္ကူညီ၍လုပ္ကိုင္ပါက လြယ္ကူစြာ အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္နိဳင္ေသာထူးျခား ကိုယ္ရည္ေသြး ပါရမီမ်ား ပါရွိေနသူမ်ားျဖစ္ႀကသည္

လူအမ်ားေရွာင္ရွားလိုေသာ အလုပ္မ်ားနင့္ခက္ခဲပင္ပန္းလြန္းသည္ဟု အမ်ားက မွတ္ယူေနေသာအလုပ္မ်ားတြင္ သူတို ့သည္ လ်င္ျပန္လြယ္ကူစြာျဖင့္ေအာင္ျမင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္နိဳင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကသည္

စေနသားသမီးမ်ားသည္ခ်စ္ေမတၱာသံေယာဇဥ္ႀကီးမ်ားတတ္သူမ်ားျဖစ္ႀကသည္ခ်စ္ေမတၱာသံေယာဇဥ္ႀကီးမားသေလာက္ ပင္၄င္းတို ့သည္ စိတ္နာက်ဥ္းမိပါကတသက္တာအတြက္ အျပီးတိုင္စြန္ ့ခြါရန္ ဝန္မေလးတတ္ႀကပါ

သူတို ့သည္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကိုခင္မင္တြယ္တာတတ္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ေနႀက၍လူတန္းစားမ် ိဳးစံု အေပါင္းအသင္း မ် ိဳးစံုနင့္ခင္မင္ေပါင္းသင္း ေနထိုင္တတ္ႀကသူမ်ားသာ ျဖစ္မည္

စေနသားသမီးမ်ား၏ တသက္တာဘဝလမ္းမမ်ားသည္မေမ်ာ္လင့္ အခ် ိဳးအေကြ႕ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်မ်ားမ်ားစြာနင့္ မတည္ျငိမ္ေရြ႕လ်ားေနတတ္ေသာမိုးတိမ္မ်ား သို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားစြာနင့္ ရွင္သန္ေနမည္

သူတို ့သည္ ငုတ္မိသဲတိုင္ တက္နိဳင္ အဖ်ားေရာက္ဆိုသကဲ႕သို ့ ေကာင္းေသစိတ္ဆႏၵနင့္ ဘဝတည္ေဆာက္ပါက အမ်ားနင့္မတူ ေအာင္ထူးျခားေကာင္းမြန္တတ္ႀက၍ငုတ္မိသဲတိုင္ ဆိုသလို ဆိုးေသာ အျပဳအမူအေတြးမ်ားနင့္ျပဳလုပ္ပါကလည္း အစြန္းဆံုးထိ ဆိုးမိုက္တတ္ႀကေသာစိတ္အေျခခံ ပါရွိေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါမည္

စေနသားသမီးမ်ား၏ တသက္တာဘဝတြင္လူအမ်ားနင့္ ဆက္ႏြယ္သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳ႕အလုပ္မ်ားနင့္ စြန္းစားတီထြင္လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္မ်ားသူတပါးတို ့က မလုပ္ကိုင္လိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားနင့္ေဝးလံေသာ

အရပ္ေဒသ မ်ားနင့္ ဆက္သြယ္ သြားလာရေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ထူးျခားစြာ အက် ိဳး်ေပးပါမည္( မိမိ၏ ဗီဇကံပါရမီပါရာအလုပ္မ်ားသာလုပ္သင့္ပါသည္ )

စေနသားသမီးမ်ားသည္အေပၚရံအျပင္ပိုင္းက ေပါ ့ေလ်ာ ့စြာေနသူမ်ားဟုထင္ျမင္စရာရွိေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္းသူတို ့၏ စိတ္နွလံုးသားအတြင္းတြင္ နက္ရွိဳင္ေသာအေတြးအျမင္မ်ား လွိဳ႕ဝွက္ေသာ အသိဥာဏ္ပညာမ်ားကလွိဳ႕ဝွက္တိုးတိတ္စြာ တည္ရွိေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါသည္

သူတို ့သည္ က်င္လည္ရာ ဘဝခရီးလမ္းမမ်ားတြင္ႀကံဳရာအလုပ္ က်ရာတာဝန္ မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ထမ္းေဆာင္နိဳင္ႀကသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါမည္

ထိုသူတို ့သည္ ျပစ္တိုင္းေထာင္အရုပ္ကဲ႕သို ့ေလာက၏ ဘဝလမ္းခရီးမ်ားတြင္ မည္သို ့ေသာနယ္ပါယ္မည္သို ့ေသာ အရပ္ မည္သို ့ေသာ အလုပ္တာဝန္ျဖစ္ပါေစေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ေသာဘက္စံု ထူးခ်ြန္ေသာ ပါရမီရွင္မ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါမည္

စေနသား သမီးမ်ားေမြးဖြားခ်ိန္မွ အသက္ ‘ ၁၀ နစ္အတြင္းမိဘတို ့၏ ေနအိမ္ အရပ္ေဒသ ( ယာရီျဖစ္ေစ )အေရႊ႕အေျပာင္းမ်ား အိမ္ရာျပင္ဆင္ရျခင္း တည္ေဆာက္ရျခင္းမ်ားႀကံဳရတတ္သည္

အေဖနင့္ ဦးႀကီး ဘဝႀကီး အကိုႀကီးမ်ား အတြက္ကံေကာင္းေစေသာ ေကာင္းက် ိဳးသယ္ေဆာင္သူျဖစ္ေစတတ္သည္ငယ္စဥ္ဘဝကပင္ ေဝးလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို ့

ခရီးသြားလာရျခင္းမ်ား မ်ားစြာႀကံဳရတတ္သည္က်မၼာေရး အစားအစား အမွားမ်ား သတိျပဳရပါမည္မိဘမ်ားက ကေလးသို ့ရည္စူး၍ထီအျမဲကံစမ္းသင့္ေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္

စေနသားသမီးမ်ားအသက္ ‘ ၁၀ နစ္အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္

တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ စေနနံေဒါင့္တြင္ သန္ ့ရွင္းေရးအမွဳ႕ျပဳ၍ ကုသိုလ္ယူပါမီးအလင္းတိုင္ ‘ ၇ တိုင္လွဴ ပါ လိုရာဆုေတာင္းေပးပါစေန ေန ့တြင္ျပဳလုပ္ရပါမည္

( ၂ )

စေန သားသမီးမ်ားအသက္ ‘ ၁၁ နစ္မွ အသက္ ‘ ၂၉ နစ္အတြင္းပညာနင့္ထူးျခားအက် ိဳးေပးမည့္ နစ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္အေထြေထြေသာ ပညာေရးသင္ႀကားမွဳ႕မ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္

ဆရာမ်ား၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေစာင့္ေလ်ာက္ကူညီမွဳ႕မ်ားထူူျခားစြာ ရရွိပါမည္ခ်စ္သူ ခင္သူေပါမ်ား၍ မ်က္နွာပြင့္လန္းေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္မိဘမ်ား အတြက္ေကာင္းေသာ

ေျမယာနင့္ ေျမ အိမ္အသစ္ဝင္ျခင္းမ်ားျပန္လည္မြန္းမန္ တည္ေဆာက္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္ပါသည္ေငြေက်း လာဘ္လာဘ ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းတတ္ပါသည္

ထိုေသာ နစ္မ်ားသည္ စေနသားသမီးမ်ား အတြက္အခ်စ္ေရး စန္းပြင့္သေလာက္တသက္တာ မေမ ့နိဳင္ေသာ အသဲကြဲျပသာနာမ်ားႀကံဳရတတ္ေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္စေနသား

ေယာက်္ားေလးမ်ား ဆိုပါက ပိုသတိထားရပါမည္မိမိ၏ ပညာေရးနင့္ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုမထိခိုက္ေစရန္ အျမဲသတိရွိေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္

စေနသား သမီးမ်ားအသက္ ‘ ၁၁ နစ္မွ အသက္ ‘ ၂၉ အတြင္းေဘးဘယာ ေ ဝ း ကြ ာ ေစရန္ နင့္ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုးႀကီး ဘုရား၏ အေနာက္အရပ္ ႀကာသာပေတးေဒါင့္တြင္သန္ ့ရွင္းေရးျပဳကုသိုလ္မွဳ႕ျပဳ ပါေႀကြပုကံျပားေပၚတြင္ ပန္းျဖဴ ‘ ၅ ပြင့္တင္၍ လွဴ ပါစေန ေန ့နင့္ ႀကာသာပေတးေန ့လွဴ ရ ပါမည္

( ၃ )

စေန သားသမီးမ်ားအသက္ ‘ ၃၀ မွ အသက္ ‘ ၄၁ အတြင္းဘဝမိုးေကာင္ကင္တြင္ စတင္ပ်ံသန္းရမည့္ နစ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္

ေဝးလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ား သို ့သြားလာ ဆက္သြယ္ရျခင္းမ်ားနင့္ ေနရပ္အသစ္ ဘဝ အသစ္မ်ားမိတ္သစ္ေဆြသစ္မ်ားနင့္ အသစ္ေသာ ဘဝ လမ္းခရီးမ်ားစတင္လုပ္ကိုင္ရပါမည္

ေကာင္းျမတ္ေသာ လာဘ္လာဘမ်ား ရရွိပါမည္မတည္ျငိမ္ေသာ အေရြ႕အေျပာင္းမ်ားစြာ နင့္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ သင္ႀကားရျခင္းမ်ားစြာ ျပဳရပါမည္ထိုနစ္မ်ားတြင္ေလာင္း ကစား အေပ်ာ္အပါး အက် ိဳးမေပးပါယံုႀကည္သူမ်ား၏ ေငြေက်းျပသာနာမ်ား သတိထားပါလူအမ်ားနင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အလုပ္မ်ား အက်ိဳးေပးမည္

စေနသားသမီးမ်ား အသက္’ ၃၀ မွ ‘ ၄၁ အတြင္းအညံ႕မ်ားပေပ်ာက္ေစရန္နဳင့္ ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ အေနာက္ေျမာက္အရပ္
ရာဟုနံ ျဂိလ္တိုင္တြင္ သန္ ့ရွင္းေရးအမွဳ႕ကုသိုလ္ျပဳပါ

ရြက္လွ ၄ ညႊန္ ့နင့္ ေလယပ္ ( ယာပ္ေတာင္ ) လွဴ ပါသင္ လိုရာဆုေတာင္းပါစေနေန ့နဳင္ ့ဗုဒၶဟူးေန ့ညေနပိုင္း လွဴ ပါရန္

( ၄ )

စေန သားသမီးမ်ားအသက္ ‘ ၄၂ မွ အသက္ ‘ ၆၂ အတြင္းေငြေက်းလာဘ္လာဘ ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းေသာနစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္

ႀကီးမားေသာ အေတြးအႀကံအလုပ္မ်ား လုပ္ရပါမည္ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းျခင္းမ်ားရရွိလာမည္ေရာင္ဝယ္ေဖါက္ကားမွဳ႕မ်ား ဆိုင္မ်ား စက္မ်ားဥယာဥ္ျခံေျမမ်ား ခရီးသြားျခင္း ဆက္သြယ္ေရးမ်ားပညာနင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အလုပ္မ်ား အက်ိဳဳးေပးမည္ေငြေက်းဥစၥာဓန ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းေသာ နစ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္

အလွဴအတန္းေပးရျခင္း ဘုန္းတန္ခိုးေတာက္ပျခင္းမ်ားနင့္ျပည့္စံုေသာ နစ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္

– အထူး သတိျပဳရန္

မလိုသူ ရန္သူရွိေနတတ္သည္ မိတ္ေဆြရင္းမ်ား၏အယံုသြင္း အေကာက္ႀကံခ်င္းမ်ား ခံရတတ္သည္အမွဳ႕အခင္းျပသာနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရ တတ္ပါသည္အိမ္ေထာင္ေရး ေသာကႀကံဳတတ္သည္

စေနသား ေယာက်္ားေလး ျဖစ္ပါလ်င္အခ်စ္ အိမ္ေထာင္ေရးထူးျခား စန္းပြင့္ေသာနစ္မ်ားပါသစၥာ မေစာင့္သိပါက ျပသာနာမ်ား ရင္ဆိုင္ရပါမည္က်မၼာေရး အက်ိတ္အနာမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္ထိုနစ္မ်ားအတြင္း အမဲသားေရွာင္ပါက ကံေကာင္းပါမည္

စေန သာသမီးမ်ား

အသက္ ‘ ၄၂ မွ အသက္ ‘ ၆၂ အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္နင့္ ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ ေျမာက္အရပ္ ေသာႀက္ာေဒါင္ ့တြင္သန္ ့ရွင္းေရးကုသိုလ္မွဳ႕ျပဳပါေသာႀက္ာျဂိဳလ္မင္း ကို ရည္စူး၍သစ္သီး ‘ ၆ လံုး သို ့ ၆စိ္ပ္ လွဴ ပါ လိုရာဆုေတာင္းပါစေနေန ့နင့္ ေသာႀက္ာေန ့ လွဴပါရန္

( ၅ )

စေနသားသမီးမ်ားအသက္ ‘ ၆၃ မွ အသက္ ‘ ၇၇ အတြင္းေငြေက်း လာဘ္ဘာဝေပါမ်ားေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္လူအမ်ား၏ ယံုႀကည္ေလးစားျခင္း ခံရပါမည္ထီေပါက္တတ္ျခင္းနင့္ ထီေပါက္သကဲ႕သို ့ေသာမေမ်ာ္လင့္ေသာေငြမ်ားစြာ ရွိတတ္ေသာ နစ္မ်ားပါသားသမီးမ်ား အတြက္ စိ္တ္ေသာကမ်ားရမည္

ထီေပါက္တတ္ေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္က်မၼာေရး ေသြေလ နင့္ဆက္ႏြယ္ေသာဝဒနာမ်ားသတိဝက္သားေရွာင္သင့္ေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္ေရႊစုေဆာင္းပါက အက်ိဳးမေပးတတ္ပါေရႊတြင္ မိမိနစ္သက္ရာေက်ာက္မ်က္တခုထည့္လုပ္ပါခ်စ္သူခင္သူေပါမ်ား၍ စန္းပြင့္မည့္နစ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္

စေန သားသမီးမ်ား အသက္ ‘ ၆၃ မွ ‘ ၇၇ အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္နင့္ ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ အေရွ႕စူးစူး တနလၤာျဂိဳလ္နံတြင္သန္ ့ရွင္းေရးကုသိုလ္ အမွဳ႕ျပဳပါတနလၤာ ျဂိဳလ္မင္းကို ရည္စူး၍ကန္ ့ေကာ္ ‘ ၂ညႊန္ ့သို ့မဟုပ္ ေငြျပား ၂ ခ်ပ္လွဴ ပါ

လိုရာဆုေတာင္းပါစေနေန ့နင့္ တနဂၤေႏြေန ့ လွဴ ရ ပါမည္

( ၆ )

စေန သားသမီးမ်ား

အသက္ ‘ ၇၈ မွ အသက္ ‘ ၈၅ အတြင္းအေဆြအမ် ိဳးမ်ား၏ ေကာင္းက် ိဳးခံစားရပါမည္လူအမ်ား၏ ေလးစားရိုေသျခင္း ခံရမည့္ နစ္မ်ားပါ
ေျမနင့္ပါတ္သက္ဝ ေငြ ရတတ္ပါသည္ခါးနင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေဝဒနာမ်ား သတိျပဳပါ

စေနသားသမီးမ်ား အသက္ ‘ ၇၇ မွ ‘ ၈၅ အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္တန္ခိုးႀကီး ဘုရား၏ အေရွ႕ေတာင္ အဂၤါနံေဒါင့္တြင္သန္ ့ရွင္းေရးျပဳ ကုသိုလ္အမွဳ႕ျပဳပါစပါယ္ သို ့ စိန္ပန္းလွဴ ပါ လိုရာဆုေတာင္းပါ

စေန သားသမီးမ်ား အတြက္တသက္တာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

စေန ျဂိဳလ္ သေကၤတရုပ္ပံု ေျမြနဂါ း

စေနနံ ျဂိဳလ္သက္ ၁၀ နစ္

စေနနံ နံသင့္ အကၡရာ – တ- ထ – ဒ -ဓ – န-ဏ

စေနနံ သင့္ သခ်ၤာ ၇

စေနနံ ျဂိလ္သက္ ၁၀ နစ္

စေနနံ ဓါတ္သဘာဝ ေတေဇာ – မီး

စေနသားသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးေပးအေရာင္မ်ားမွာ

အျပာ – အျဖဴ – အဝါ – လိေမၼာ္ ေရာင္မ်ား

စေနအက်ိဳးေပးအေဆာင္ရတနာ – နီလာ ေက်ာက္

စေနသားသမီးမ်ား

အေရးႀကီးေသာ အလုပ္မ်ားေအာင္ျမင္လိုပါက

တနဂၤေႏြ- ဗုဒၶဟူး- ႀကာသာပေတး ေန ႔မ်ားလုပ္ပါ

စေနသားသမီးမ်ား စီးပြားလာဘ္လာဘတိုးတက္ေစရန္

ဒန္ ့သလြန္သားကို ဆင္ရုပ္ထု၍ ေဆာင္ပါ

အရုပ္ကို ဗုဒၶဟူူညေနပိုင္းတြင္ထုဆစ္ပါ

စေန သားသမီးမ်ားေဘးဘယာ ေ ဝ း ကြာလိုရာဆႏၵျပည့္ဝႀကပါေစ

ဆရာမိုးေဇာ္- ဝိမုဒၶိ

လကၡဏာ+ေဗဒ အာေသဝန

Ph – Viber -09 794 415 451

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*