က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

သင့္ကေလး ကုိ တကယ္ခ်စ္ ရင္ ေဟာ့ေဒါ့ေ ခ်ာင္း ေကၽြး တာ ခ်က္ ခ်င္း ရပ္ လုိက္ပါ

သင့္ကေလးကို ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ေဟာ့ေဒါ့လို႔ေခၚတဲ့ အသင့္စားအသားေခ်ာင္းေလးေတြကို ေကြ်းတာ

က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

ေရခ်ိဳးပ်င္းတဲ့ သူေတြအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ေက အနံ႔ဆိုးေတြမထြက္ဖို႔ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

သန္႔ရွင္းဖို႔နဲ႔ေရာဂါကာကြယ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ေရခ်ိဳးတာဟာ အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ ခရီးသြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရခ်ိဳးဖို႔မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ေတြရွိပါတယ္။

က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ေဟာက္တာဟာ အဆီမ်ားတဲ့လွ်ာတုတ္တုတ္ေတြေၾကာင့္ပါတဲ့

အဆီမ်ားတဲ့လွ်ာေၾကာင့္ အိပ္တဲ့အခါ အသံက်ယ္က်ယ္ေဟာက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သုေတသနပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။

က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

ဆံပင္ ကၽြတ္တာဆံပင္ မသန္တာေတြအ တြက္…ဒီေလာက္ ထိေကာင္းလိမ့္မယ္ လို႔မထင္ခဲ့မိတာပါ

အ ရမ္းေကာင္းၿပီး ကိုယ္ေတြ႕ေလးမို႔ ပုံႏွင့္တစ္ကြေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အရင္ဆုံး