က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

မ်က္္ႏွာေအးဖို႔ ႏွင္႔ ၀က္ျခံ ၊ တင္းတိတ္ကင္းဖို႔

ကသစ္ဆူး(ကသစ္ဖု)ေလးေတြဟာမ်က္ႏွာကဝက္ျခံနဲ႔ ေနေလာင္ကြက္ေတြကိုေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့အျပင္ အသားအေရကိုပါ ႏုညံ့ ေခ်ာမြတ္္

က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

ကူးစက္လြယ္တုတ္ေကြးေရာဂါပုိးကိုုကာကြယ္္ေပးသည္႔႔ ဂ်င္းဝုိိင္ျပဳလုပ္နည္း

ဂ်င္းဝုိိင္လုပ္နည္း ဂ်င္းကုိပါးပါးလွီး ညက္ေနေအာင္ေထာင္း ေျမအိုးထဲထည့္ သၾကားထည့္

က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

အထိုင္မ်ားသူ ၊ အေညာင္းမိသူ ၊ထုံံက်ဥ္နာရွိသူတို႔အတြက္္ ေဆးနည္း

ထုံံက်ဥ္သူအတြက္ေဆးတစ္လက္ အထူးသျဖင့္္ အထိုိင္သမားမ်ား၊႐ုံးသမား ၊စက္ခ်ဳပ္စသည္ျဖင့္စား၀တ္ေနေရးအတြက္္ နံက္မွသည္ညေနဆီတိုိင္

က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

ေသြးေပါင္ခ်ိန္စက္ကေဖာ္ျပေနတဲ့ နံပါတ္ေတြက ေျပာျပတဲ့ သင့္ရဲ႔က်န္းမာေရးအေၾကာင္း

ေသြးေပါင္ခ်ိန္စက္ကေဖာ္ျပေနတဲ့ နံပါတ္ေတြက ေျပာျပတဲ့ သင့္ရဲ႔က်န္းမာေရးအေၾကာင္း pk