က်န္းမာေရးဗဟုသုတ
က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

ရွစ္ႏွစ္ေလာက္နာေနတဲ့ဒူးကို ငါးရက္ေလာက္ေဆးစည္းလိုက္တာနဲ႔ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့တဲ့နည္း

၈ ႏွစ္ေလာက္ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒူးနာေရာဂါကို ၅ ရက္ေလာက္ကုလိုက္တာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားတယ္ဆိုတဲ့

က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

ေညာင္းညာကိုက္ခဲျခင္း အတြက္္ ႏွင္႔ ၀မ္းမွန္ေစဖို႔ အတြက္္ ေရွာက္တစ္လံုး ေဆးေဖၚနည္း

“ေညာင္ညာကိိုက္ခဲအတြက္ ေရွာက္တစ္လံုး ဝမ္းမွန္ေဆး ” ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္

က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

ဆီးခ်ိိဳျဖစ္လွ်င္ ဘာလို႔႔ ကန္စြန္းဥစားေပးသင္႔သလဲ

ဆီီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ား ကန္စြြန္းဥစားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ကန္စြန္္းဥဟာ အခ်ိဳဓာတ္ရွိတာေၾကာင့္