ဓမၼစာေပ

သားသမီးဆိုတာ ငယ္တုန္းသာ မိဘစကားနားေထာင္တာ.. နည္းနည္းႀကီးလာရင္ နားမေထာင္ခ်င္ေတာ့ဘူး မေလးမစား လုပ္ခ်င္လာတယ္..

သားသမီးဆိုတာ ငယ္တုန္းသာ မိဘစကားနားေထာင္တာ.. နည္းနည္းႀကီးလာရင္ နားမေထာင္ခ်င္ေတာ့ဘူး

ဓမၼစာေပ

အသေခ်ၤ ၂၀-၏ ဟိုဘက္တြင္္ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၾကေသာ ေပါရာဏေဂါတမ အစရွိိေသာ ဘုရားရွင္အေပါင္းတို႔ကို ရွိခိုးပူေဇာ္ေသာ သမၺဳေ ဒၶဂါထာေတာ္္ႀကီး

သမၺဳေဒၶဂ ါထာေတာ္္ႀကီး သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္သည္္ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဂါထာမဟုတ္ပါ။သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ျမတ္သည္

ဓမၼစာေပ

” ဘုရားရွင္အား တစ္ႀကိမ္ ဦးခ်ရျခင္းအက်ိဳး မိမိကိုယ္တိုင္လည္းဖတ္ပါ ”အမ်ားအတြက္လည္း မွ်ေဝေပးခဲ့ပါ …..

“ဘုရားရွင္အား တစ္ႀကိမ္ ဦးခ်ရျခင္းအက်ိဳး ဖတ္ၿပီးရွယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူႏိုင္ၾကပါေစ”