ဓမၼစာေပ

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ပဌာန္းအရွည္ၾကီးကို မရြတ္နိုင္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြ၊ အမ်ိဳးေတြအတြက္ ထူျခားတဲ့ ပဌာန္းဆုေတာင္းေလး မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္

ေန့စဥ္ပဌာန္း အရွည္ျကီးကို မရြတ္ႏိုင္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ ထူးျခားတဲ႔ပဌာန္းဆုေတာင္းပဌာန္းအက်ယ္