အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား

ၿမန္မာေငြ သိန္း ၆၀၀၀ ထိုင္း ၆လုံးထီကို ထိုင္းေရာက္ၿမန္မာအလုပ္သမားသားအမိ မွဆြတ္ခူး

ထိုင္း ၆လုံးထီ ကံထူးျပန္ၿပီဗ်ာျမန္မာေတြေပါက္ေတာ့ ဝမ္းသာမိပါတယ္သားအမိႏွစ္ေယာက္ ဘတ္ေငြ