အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား
အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား
အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား

တစ္ကမာၻလုံး၏ အသည္းကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္သားတစ္ဦး၏ အာဆီယံအဆင့္ ပထမဆုရစာမူ

တစ္ကမာၻလုံး၏ ရင္ထဲအထိရွဆုံး ဘာသာ(၆)မ်ိဳးျဖင့္ ျပန္ဆိုထုတ္ေဝျခင္းခံရသည့္ မိဘအေပၚ

အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား
အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား

ခါကာဘိုရာဇီ ေရခဲေတာင္ေျခက ကေလးေတြဆီကို” အေႏြးဓာတ္ေလးေတြ သည္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ေက်ာင္းဆရာေလး” ..

ခါကာဘိုရာဇီ ေရခဲေတာင္ေျခက ကေလးေတြဆီကို အေႏြးဓာတ္ေလးေတြ သည္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ေက်ာင္းဆရာေလး

အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား

”မေလးရွားနိူင္ငံတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္” ေနရာအႏွံ့အျပား” ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ ေရလႊမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ”….

မေလးရွားနိူင္ငံတြင္ ေရလႊမ္း မေလးရွားနိူင္ငံတြင္ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ့ရာ နိုင္ငံ၏