အႏုပညာသတင္း

သမီးၾကီး ေနမေကာင္းျဖစ္ေနခ်ိန္ ေအာက္ဆီဂ်င္ရွုမွ အသက္ရွုဝတဲ့ သမီးငယ္ေလးအေျခေနေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့ အံ့မင္းညိဳ

အံ့မင္းညိဳက သမီးေလး ႏွစ္ေယာက္လံုး က်န္းမာေရးမေကာင္းလို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။