ေဗဒင္

သင့္လကၡဏာကိုသင္ျပန္ၾကည့္ပါ ဒီလိုလကၡဏာပိုင္ရွင္မ်ားဟာနယ္နယ္ယယေတာ့မထင္လိုက္ပါနဲ႔ .

သင္​့လကၡဏာကိုသင္​ျပန္​ၾကည္​့ပါ ဒီလိုလကၡဏာပိုင္ရွင္မ်ားဟာနယ္နယ္ယယေတာ့မထင္လိုက္ပါနဲ႔ . ဒီလိုလကၡဏာပိုင္ရွင္မ်ားဟာနယ္နယ္ယယေတာ့မထင္လိုက္ပါနဲ႔ ….ပါရမီရွင္ေတြပါ…

ေဗဒင္

(၂ဝ၂ဝ )ျပည့္ခုႏွစ္တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအတြက္တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔ ဘဝခိုင္ျမဲစြာရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ အထူးႀကိဳးစားအားထုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာႏွစ္ျဖစ္သလို႔ မိမိအႀကံအစည္မ်ားေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္၍

ေဗဒင္