ေဗဒင္

ထီေပါက္ေတာ့မယ္ ဆိုလွ်င္ ႀကိဳၿပီး မက္တတ္တဲ့ အိပ္မက္နိမိတ္မ်ား

အိပ္မက္ကို လူတိုင္းျမင္မက္ပါတယ္။ အိပ္တာနဲ႔ မက္တဲ့ အိပ္မက္မ်ိဳးက ေသြးေလေခ်ာက္ခ်ားၿပီး မက္တဲ့ အိပ္မက္၊ ေရွးယခင္က ခံစားဖူးတာကို

ေဗဒင္

အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာ ေက်ာက္္ခဲဲက်င့္စဥ္

ေ႐ႊြေပၚကြ်န္းဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ီးျမႇင့္္ေသာ အစြမ္းထက္ေသာ ေက်ာက္ခဲဲက်င့္စဥ္ ဤ အစြြမ္းထက္ေသာ ေက်ာက္ခဲက်င့္စဥ္ သည္ သီးသန္႔ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေသာ

ေဗဒင္

ၾကီးပြားမည္႔ လကၡဏာ

(လက္ခဏာပညာႏွင့္ဘဝကံဆက္စပ္ေနပုံ) ဂမၻီရၾကက္ေျခ[သို႔]နာနာဝိဇၨာသယၾကက္ေၿခ The Mysterious Cross sign (ဂမၻီရ ၾကက္ေၿခ ပါသူမ်ားအတြက္) ဒီမနက္လဲ

ေဗဒင္

အိိမ္ေထာ င္ေရး၊အလုပ္၊ေငြေၾကးကိစၥ၊စီးပြားေရးမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ယၾတာ

အိိမ္ေထာင္ေရး၊အလုပ္၊ေငြေၾကးကိစၥ၊စီးပြားေရးမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ အိိမ္ေထာင္မိသားစုတစ္ခုတြင္ စီးပြားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥ အဆင္မေျပပါကလည္း စိတ္ေသာကျဖစ္ေစရာ ၾကံဳေတြ႔ရတက္သည္။ ယခုေဖာ္ျပပါ ယၾတာသည္ အိိမ္ေထာင္ေရးသာမက