ၾကားသိရသမွ်

မိဘမ်ား သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ေနၾကရန္ ေသတမ္းစာေရးၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ”တံတားေပၚမွခုန္ခ်မႈျဖစ္ပြား

မိဘမ်ား သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ေနၾကရန္ ေသတမ္းစာေရးၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦး တံတားေပၚမွခုန္ခ်မႈျဖစ္ပြား

ၾကားသိရသမွ်

ရရွိသမွ်ဆုေၾကးေငြေတြစုၿပီး မိဘမဲ့စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းျမန္မာတႏိုင္ငံလုံး ဒုတိယဆုရွင္ မိန္းကေလး

မႏၲေလးနဂါးသမီး ဦးေအာင္ေဖ+ေဒၚျမႏွင္းေစာတို႔၏သမီးခ်စ္ ႏွလုံးသားအလွပိုင္ရွင္မေလး “မျဖဴးေခတ္” ဟာ

ၾကားသိရသမွ်

ဒီ လ(၂၃ရက္မွ၂၈ရက္)အတြင္း ဆီးႏွင္းမ်ားသိပ္သည္းစြာက်ေရာက္ႏိုင္ၿပီးေရခဲကာ၊အေအးပိုလာႏိုင္သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒသမ်ား…

ဒီ လ(၂၃ရက္မွ၂၈ရက္)အတြင္း ဆီးႏွင္းမ်ားသိပ္သည္းစြာက်ေရာက္ႏိုင္ၿပီးေရခဲကာ၊အေအးပိုလာႏိုင္သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒသအခ်ိဳ႕… ထူးကဲအေအးပိုမည္…

ၾကားသိရသမွ်

သ ရဲေျခာက္ၾကမ္း တဲ့ ေနျပည္ေတာ္၊ခ်ိဳင္းေက်း႐ြာ က ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ႀကီး

သ ရဲအေျခာက္ၾကမ္းလွတဲ့ ခ်ိဳင္းေက်း႐ြာေတာင္ဘက္ ေတာင္ကုန္းေပၚက ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္ပါ။

ၾကားသိရသမွ်