ႏိုင္ငံတကာသတင္း

‘ကို႐ိုနာကူးစက္ခံရရင္ ဘယ္လိုခံစားရေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတြ႕ႀကဳံဖူးသူတစ္ဦးက ျပန္လည္ဖြင့္ဟ’

အခုအေျခအေနအထိ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးက ေၾကာက္႐ြံ႕စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္အေျခအေနဟာ

ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ယူေကရဲ႕ နံမည္ႀကီး သတင္းစာ တစ္ေစာင္မွာပါလာတဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကင္းစင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း

ယူေကရဲ႕ နံမည္ႀကီး သတင္းစာ တစ္ေစာင္မွာပါလာတဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကင္းစင္တဲ့

ႏိုင္ငံတကာသတင္း

အျခားသူေတြေရာဂါမကူးစက္ေအာင္ ကားဂိုေဒါင္မွာရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရတဲ့ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ကေက်ာင္းသား ေလးစားပါတယ္

အခ်ိဳ႕ေသာသူေတြကေတာ့ ကိုယ့္မွာ႐ွိေနတဲ့ေရာဂါမ်ိဳး အျခားသူေတြဆီမကူးစက္သြားေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူေတြလည္း ႐ိွၾကပါတယ္

ႏိုင္ငံတကာသတင္း