Knowledges

ရန္္ကုန္ျမိဳ႔ကို ေစာင္႔ေရွာက္္ေတာ္မူေသာ နတ္္မင္းၾကီးေလးပါး

ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရဲ့သက္ေတာ္ရွည္္နတ္မင္းႀကီး(၄)ပါးဗဟုသုတပါ ေမွာ္ဘီီွ ဘိုးဘိုးႀကီး ၊ဆူးေလဘိုးဘိုးႀကီး ၊ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘိုးဘိုးႀကီး

Knowledges

ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေစ်းမေကာင္းလို႔ လႊင့္ပစ္လိုက္ရတယ္ ဆိုသူမ်ားအတြက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအေျခာက္ ျပုလုပ္နည္း

ခရမ္းခ်ဥ္သီး အေျခာက္လုပ္ၾကမယ္ ခရမ္းခ်ဥ္ေပါတဲ့ရာသီမွာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအေျခာက္ လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။

Knowledges
Knowledges