Knowledges

ကုေဋတစ္သိိန္းေလာက္ႀကီးမားတဲ့ကုသိုလ္ေတြရရွိသြားႏိုင္မည့္ ေနနည္းမ်ား

တစ္စကၠန႔္အတြြင္း ကုေဋတစ္သိိန္းေလာက္ႀကီးမားတဲ့ကုသိုလ္ေတြရရွိသြားႏိုင္မည့္ ေနနည္းမ်ား ၁။ ႏိုးႏိုးခ်င္း….