Lifestyle

”အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ မိန္းမစကားနားေထာင္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ေယာက်္ား မရွိပါဘူး”

အိမ္ေထာငၲစၡဳမြာ မိႏ္းမစကားနားေထာငၸ္ကၥီးၾသားတဲ့ေယာက္္ားမရြိပါဘူး အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ မိန္းမစကားနားေထာင္ပ်က္စီးသြားတဲ့ေယာက်္ားမရွိပါဘူး ေယာက်္ားကိုမနိုင္လို႔