က်န္းမာေရး

ေဆးနည္းတိုမွတ္စု_၄၅နည္း မသိေသးရင္ရွဲၿပီးသိမ္းထား လိုရင္ထုတ္သုံး

ေဆးနည္းတိုမွတ္စု_၄၅နည္း မသိေသးရင္ရွဲၿပီးသိမ္းထား လိုရင္ထုတ္သုံး -ဆီးသြားမ်ားလၽွင္အေနခက္ဥသၽွစ္ရြက္သုတ္စား -ပါးစပ္ ႏႈတ္ခမ္း တို႔၌ ေရယုံေပါက္ေလးညဳင္းပြင့္ေသြးလိမ္း -ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလၽွာ […]