ဗဟုသုတ

၃လတစ္ခါ ျပဳလုပ္သင့္တဲ့အိမ္ေဆးျခင္း လာဘ္ပြင့္မဂၤလာ

၃လတစ္ခါ ျပဳလုပ္သင့္တဲ့အိမ္ေဆးျခင္း လာဘ္ပြင့္မဂၤလာ ၃လတစ္ခါျပဳလုပ္သင့္တဲ့အိမ္ေဆးျခင္းလာဘ္ပြင့္မဂၤလာ သင္တို႔အိမ္ကဘုရားတရား ဘယ္ေလာက္လုပ္ေနပါေစအတိုက္အခံ မနာလိုမုန္းတီးသူမ်ားေနတယ္ေအးခ်မ္းျခင္းမရွိဘူးေငြလည္းမဝင္လာဘ္တိတ္ေနတယ္ ကံမေကာင္းခ်က္ကခ်ဲေတြထီေတြမေျပာနဲ႔ကံစမ္းမဲဆို၁၀၀တန္ေတာင္မေပါက္ဖူးဘူးဆိုရင္ေအာက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါေနာ္ အခ်ိန္ေတြေန႔ရက္ေတြမသတ္မွတ္ထားပါျပဳလုပ္တဲ့ရက္ကျပႆဒါးရက္မျဖစ္ရင္ရပါၿပီ လိုအပ္တာကေတာ့ဖလားေရခြက္သေျပၫြန႔္၃႐ြက္နဲ႔သေရာ္ကင္ပြန္းတစ္ထုပ္ […]