အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား

Hummer ကားပိုင္ရွင္ကိုေနရိူင္းကို သတ္အေလာင္းေဖ်ာက္တဲ့ တရားခံေတြမီၿပီ

တန႔္ယန္းၿမိဳ့၌ လူသတ္အေလာင္းေဖ်ာက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ေနျပည္ေတာ္

ၾကားသိရသမွ်
အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား
ဗဟုသုတမ်ား

သူတစ္ပါးရဲ႕ အိမ္ေထာင္ကို ျဖိဳခြဲခဲ့တဲ့သူ (သို႕) မယားငယ္ေတြခံစားရမယ့္ ပူေလာင္ျခင္း၀ဋ္ (၅) မ်ိဳး…

ေလာကမွာ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးနဲ႔ အယုတ္ညံ့ ဆံုးလုပ္ရပ္ေတြထဲမွာသူတစ္ပါးအိမ္ေထာင္ကိုျဖိဳခြဲတာ လည္း