ၾကားသိရသမွ်

မိဘမ်ား သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ေနၾကရန္ ေသတမ္းစာေရးၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ”တံတားေပၚမွခုန္ခ်မႈျဖစ္ပြား

မိဘမ်ား သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ေနၾကရန္ ေသတမ္းစာေရးၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦး တံတားေပၚမွခုန္ခ်မႈျဖစ္ပြား

ႏိုင္ငံတကာသတင္း
Knowledges

ရန္္ကုန္ျမိဳ႔ကို ေစာင္႔ေရွာက္္ေတာ္မူေသာ နတ္္မင္းၾကီးေလးပါး

ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရဲ့သက္ေတာ္ရွည္္နတ္မင္းႀကီး(၄)ပါးဗဟုသုတပါ ေမွာ္ဘီီွ ဘိုးဘိုးႀကီး ၊ဆူးေလဘိုးဘိုးႀကီး ၊ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘိုးဘိုးႀကီး

ၾကားသိရသမွ်

ရရွိသမွ်ဆုေၾကးေငြေတြစုၿပီး မိဘမဲ့စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းျမန္မာတႏိုင္ငံလုံး ဒုတိယဆုရွင္ မိန္းကေလး

မႏၲေလးနဂါးသမီး ဦးေအာင္ေဖ+ေဒၚျမႏွင္းေစာတို႔၏သမီးခ်စ္ ႏွလုံးသားအလွပိုင္ရွင္မေလး “မျဖဴးေခတ္” ဟာ

ႏိုင္ငံတကာသတင္း